PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
161718 19202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Dąbrowskie OPP

Środa, 18 stycznia, 2017, #NGO, #Aktualności, #1% dla Dąbrowskich OPP

Przedstawiamy Państwu wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia:

 

Tym organizacjom możesz przekazać swój 1% za 2016 r:


CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993
ze wskazaniem: Noclegowania dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej
http://www.sosnowiec.caritas.pl/

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Noclegownia dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.

Noclegowania dla Bezdomnych jest czynna przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków dziennie w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym oraz praca socjalna oraz psychologiczno - pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez  wykwalifikowany wolontariat.DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251
http://www.szpital-dg.pl/fundacja/index.html

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: szkolenia dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego; dofinansowanie zakupu endoprotezy dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz sfinansowanie naprawy aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej w kwocie 15830,10 zł.DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet , dzieci i inne), bezrobociu poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych.

Najważniejsze realizowane działania to: Stowarzyszenie w 2016 roku realizowało cykliczne Ogólnopolskie świąteczne Zbiórki Żywności, Podziel się Posiłkiem, „Pełny Tornister”, zbiórki rzeczowe  AGD, RTV, meble, odzież itd. Zebrali 9.657,57 kg żywności, zrobili 660 paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin, które zostały wskazane przez Dyrektorów i Kuratorów z miasta. Z Akcji Pełny tornister  89 dzieci otrzymało książki, art. szkolne oraz odzież i obuwie.  Z programu Embargo Rosyjskie otrzymali owoców i warzyw około 500.00 kg, wydaliśmy dla 5.462 osób. Ogólnie w 2016 r. pomoc otrzymało około 21.000 osób.

 

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY

KRS 0000474362

http://www.eukc.pl/

 

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez : organizowanie szkoleń i konferencji edukacyjnych, przeprowadzanie specjalnych kampanii społecznych propagujących problemy diabetyków oraz promujących zdrowy tryb życia, prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, wspieranie badań naukowych.


Najważniejsze działania to: profilaktyka i edukacja w cukrzycy w specjalnie przystosowanym do tego autobusie – Diabetobus, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizacja konferencji tematycznych związanych z cukrzycą i edukacja pacjentów, wspieranie powstania nowoczesnego Oddziału Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”
KRS 0000139088

www.fundacjagodnezycie.eu

Fundacja Godne Życie od początku swojego ponad 14-letniego istnienia otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz potrzebujące wsparcia rodziny zamieszkujące Dąbrowę Górniczą. Naszym celem jest nadanie życiu młodych ludzi sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju. Poprzez dostarczanie kompleksowej pomocy w naszych placówkach dzień po dniu zapewniamy naszym podopiecznym to, czego najbardziej potrzebują- ciepło rodzinne. Fundacja stanowi drugi dom dla ponad 100 młodych ludzi.

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: Akademia Wyobraźni Dziecięcej, Dziecięca Fabryka Kreatywności, Akademia Gry i Zabawy; prowadzenie 3 punktów Dąbrowskich Poradni Prawnych; prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej; organizacja zajęć i wycieczek wakacyjnych, Olimpiad Sportów Niecodziennych, Festiwalu Kultury Ludowej EtnoArt oraz akcji „StreetART- malujemy na czym się da”, Targów Informacji Zawodowej oraz akcji promujących profilaktykę zdrowotną „Czas na Zdrowie” i „Miasteczko Zdrowia i Urody”.

 

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYGRAJMY RAZEM"
KRS 0000369145
www.wygrajmyrazem.org.pl

Celem organizacji jest wsparcie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez udział w kulturze i sztuce. W ciągu ostatnich 6 lat fundacja zrealizowała bądź współrealizowała 30 projektów w kooperacji z instytucjami NGO z terenu całego kraju udzielając wsparcia prawie 200 osobom niepełnosprawnym. Koncerty i inne projekty artystyczne fundacji są otwarte i bezpłatne dla publiczności z terenu Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Za swą działalność fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana w 2012 r. przez Fundację Anny Dymnej nagrodą „Zaczarowane Jajko”. W ubiegłym roku organizacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej otrzymała podczas śląskiej gali statuetkę „Lodołamacz” za wzorową i godną naśladowania działalność na polu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Najważniejsze projekty realizowane to: Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; warsztaty wokalne „Muzyczna Kuźnia” dla wokalistów niepełnosprawnych; warsztaty z tworzenia filmów animowanych dla dzieci i młodzieży pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animacje”; projekt artystyczny pod hasłem „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko” składający się z koncertu pt. „Moje miejsce na ziemi” i widowiska poetycko-muzycznego pt. „Wałaniem Wołam Cię”.

 

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619
http://fundacja-naszedzieci.pl/

Misją Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci, a także pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2016 roku to: współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci; w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowanie półkolonii dla dzieci w wieku 6-9 lat; pikniki edukacyjno-rekreacyjne oraz prozdrowotne; wsparcie przeglądu piosenki dziecięcej; akcja charytatywna - profilaktyczne badania logopedyczne dzieci; zbiórka darów dla Domu Matki i Dziecka; organizacja i promocja wolontariatu.


FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA REHABILITACJI LECZNICZEJ
KRS 0000347089

Fundacja zajmuje się upowszechnianiem rehabilitacji leczniczej, udzielaniem pomocy rzeczowo-finansowej w zakresie rozwoju rehabilitacji leczniczej oraz bierze udział w realizacji programów przesiewnych wad postaw dzieci i młodzieży.KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA
KRS 0000063580
www.kswhutnik.prv.pl

Celem Klubu jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przystań jachtową. Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie
z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez Klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sympatyków żeglarstwa oraz organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2016 roku: nieodpłatne udostępnienie jachtu Wielki Trener w dniach 1 i 8 lipca 2016r. w ramach organizowanej dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 z Dąbrowy Górniczej w TKŻ TRAMP; przeprowadzenie nieodpłatnej Imprezy rekreacyjnej dla dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „PRZYSTAŃ” z Dąbrowy Górniczej, zorganizowanej w dniu 9 lipca 2016r, w tym dla dzieci ze Słowacji, gości tej Placówki.

 

KOMITET ROZWOJU ZAGŁĘBIA

KRS 0000006832

Głównym celem Stowarzyszenia: prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Zagłębia Dąbrowskiego, w tym rozwój przedsiębiorczości, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zagłębia Dąbrowskiego, stworzenie ośrodka promocji Zagłębia Dąbrowskiego w województwie, w kraju oraz poza granicami RP.LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042
http://promienstrzemieszyce.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.


LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW
KRS 0000023953
http://teczabledow-1951.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.MIEJSKI KLUB SPORTOWY  DĄBROWA GÓRNICZA
KRS 0000274168
www.mksdabrowa.pl

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.

Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
KRS 0000235114
www.ptk-opp.pl

Polskie Towarzystwo Kulturalne działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie prowadzi wiele bezpłatnych zajęć edukacyjno-wychowawczych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. Organizuje wolny czas w sposób aktywny i twórczy. Wspiera indywidualny rozwój dzieci i młodzieży. Przeciwdziała  patologiom oraz izolacji społecznej.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: Klub Młodych Zdobywców, Klub Podróżników, Otwarty Turniej Speed Stacks, Otwarty Turniej Hokeja Stołowego, zajęcia edukacyjno-animacyjne, Hope Festiwal.


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

Polski Związek Niewidomych jest organizacją ogólnopolską istniejącą i działającą na rzecz osób niewidomych i słabo widzących od 65 lat. Koło w Dąbrowie Górniczej zgodnie ze statutem naszej organizacji zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy z tytułu niepełnosprawności narządu wzroku. Działania Koła PZN w Dąbrowie Górniczej skupiają się na integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawie dostępu do informacji osób z problemami dotyczącymi wzroku. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 40 lat.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: organizacja 14 – dniowego szkolenia wyjazdowe z zakresu rehabilitacji podstawowej osób niewidomych i słabowidzących, które odbyło się w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych „Klimczok” w Ustroniu Morskim posiadającym wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową w celu poprawy sprawności ruchowej zorganizowano zajęcia gimnastyczne w przychodni rehabilitacyjnej; od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia aqua aerobiku; przez całe wakacje odbywały się spacery z kijkami nordic walkng w okolicach dąbrowskich jezior; kontynuowano usprawnienie ruchowe  i ogólnie fizyczne poprzez różnego rodzaju wyjazdy rehabilitacyjno - terapeutyczne – w tym m.in. czterodniowy w rejon województwa świętokrzyskiego; kontynuowano terapię i rehabilitację poprzez szkolenia muzyczne i plastyczne; dla zainteresowanych literaturą zorganizowano Dyskusyjny Klub Książki Mówionej; organizowano wieczorki poetyckie – tematyczne takie jak m.in. zaduszki poetycko-muzyczne czy Wieczorek Patriotyczny z okazji 11 listopada; zorganizowano „Dzień Białej Laski” czyli Dzień Niewidomego ze stosownym programem artystycznym i paczkami okolicznościowymi dla uczestników oraz inne spotkaniaSTOWARZYSZENIE DAR SERCA
KRS 0000301248
www.stowarzyszeniedarserca.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki,  krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Prowadzi działalność opiekuńczo - wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, również wśród dzieci niepełnosprawnych. Podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Rozwija pasje i zainteresowania młodych ludzi, rozbudza ciekawość poznawczą poprzez organizację imprez i wycieczek turystycznych.

Najważniejsze realizowane projekty to: Świetlica środowiskowa KRAINA PZYJAŹNI , Zimowa Akademia Rozmaitości, Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości, Akademia Rozmaitości, Czym skorupka za młodu nasiąknie…Stowarzyszenie organizowało w 2016 zbiórkę publiczną GRAJ I POMAGAJ. Celem zbiórki było zebranie środków finansowych  na pokrycie kosztów wyjazdów 56  dzieci na ,,zielone szkoły”, z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH "RAZEM DO CELU"
KRS 0000114587

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne  i oprzyrządowanie  dla uczniów. Stowarzyszenie    wspiera    swoich    podopiecznych,    stawiając    głównie    na    ich    rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

Najważniejsze realizowane projekty to: „Wolontariat Szkolny”, ogłoszony przez MEN; „Promocja Zdrowia Psychicznego wśród młodzieży niepełnosprawnej” wspierany przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego; Projekt Narodowego Centrum Kultury „Niewidomi w odbiorze dóbr dziedzictwa narodowego i kultury"; Projekt Biofeedback i Tomatisa finansowany przez Urząd Miejski Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych, Akcji Charytatywnej Graj i Pomagaj, które odbyły się w Dąbrowie Górniczej.


 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000186577
ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcekorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
www.shdkrpdg.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów.

Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję "Ambulans". Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

STOWARZYSZENIE IRBIS
KRS 0000252284
www.irbis.pietraga.info

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji, integracji, ochrony praw i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: dzieciom, w tym z rodzin adopcyjnych i zastępczych, niepełnosprawnym oraz osobom starszym (po 50 roku życia).

Główne działania Stowarzyszenia to ochrona interesów dzieci, pomoc w zachowaniu prawa dzieci do wychowywania się w rodzinie - biologicznej, adopcyjnej i zastępczej, wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci wychowywanych poza rodzinami biologicznymi, pomoc dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w wypełnianiu funkcji społecznych i pedagogicznych, dbałość o sprawność fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych i starszych oraz upowszechnianie i koordynowanie przepływu informacji dla i o osobach niepełnosprawnych, seniorach oraz adopcji i rodzicielstwie zastępczym.STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
KRS 0000204851
www.sp9ykd.com

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników tak radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dorosłych.

Do ważnych działań podejmowanych przez organizację  zaliczyć należy także utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rzędowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i zagranicy, jak również nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, wymiana doświadczeń  podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy


STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI
KRS 0000169477
http://www.dabrowskiboks.pl/

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla  młodzieży do lat 18 - ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.

Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawcze po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
KRS 0000131323
ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej
www.tpddabrowa.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Najważniejsze projekty to: prowadzenie świetlicy terapeutyczno – środowiskowej „Kolorowy Świat”, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Radosny Świat”, organizacja kolonii letnich i zimowych, czyli zorganizowany wypoczynek zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, imprezy okolicznościowe (święta, Dzień Dziecka, Mikołajki, występy artystyczne  itp.), działalność charytatywna – paczki żywnościowe, zbiórki produktów pierwszej potrzeby, środków czystości.


ZIEMIA I MY - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
KRS 0000004050
www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa , a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki. Trzon działalności to edukacja ekologiczna, której tematem są zarówno problemy środowiska, jak i jego walory, szczególnie w wymiarze lokalnym. Pokazują co ciekawego jest w naszym sąsiedztwie i co możemy z tym zrobić, jak środowisko działa na nas a my na środowisko. Pracują przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą szkolną , a niektóre nasze działania kierujemy wprost do dorosłych.
 

Najważniejsze projekty to: utworzenie  mini arboretum z aspektem ogrodu sensorycznego przy Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej czyli ogrodu, w którym  można poznać różne gatunki roślin, ale także ich barwy, zapachy i smaki; warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży pt. Zielone gry o środowisku; do czerwca 2017 r. realizują warsztaty dotyczące niskiej emisji "Smok - nasz miejski smok"  oraz gospodarki odpadami "Wędrówki śmiecia"; prowadzą  cykl zajęć terenowych pt. Ekologia nad Białą Przemsza; Program "Dąbrowa zrównoważona; Program "Miasto dla dużych i małych; konkursy dotyczące zwierzęcych mieszkańców miast pt. "Te co skaczą i fruwają ..."ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS 0000273051
ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza
http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem i rasą, w zgodzie z przyrodą.

Najważniejsze projekty to: harcerska akcja zimowa i harcerska akcja letnia, czyli zorganizowany wypoczynek dla dzieci w okresie ferii i wakacji; „4 pory roku młodego ekologa”, czyli całoroczny program edukacji ekologicznej; prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków


ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000116212
ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.