PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
091011 12131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Operator mikrograntów poszukiwany!

Środa, 11 stycznia, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Tryb 16a UoDPPioW

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działających przy w/w podmiotach w ramach procedury regrantingu organizowanej na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 200.000,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 1 lutego 2017 r.

 

Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

- regulamin konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,

- regulamin wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na mikrodotacje, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,

- wzory dokumentów wykorzystywanych przy realizacji konkursu na mikrodotacje, w tym oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji mikrodotacji,

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów uprawnionych i grup nieformalnych działających przy w/w podmiotach, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

- ogłoszenie konkursu;

- zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;

- podpisanie umów na realizację projektów;

- wypłata dotacji na realizację projektów;

- monitoring merytoryczno - finansowy realizacji projektów;

- rozliczenie realizacji projektów;

c) rozliczenie realizacji całości zadania;

d) prowadzenie we współpracy z Wydziałem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji;

e) zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Konkurs ogłoszony jest w trybie 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Miasto Dąbrowa Górnicza może dofinansować realizację zadania, które odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem na realizację zadania wyłonionego w drodze konkursu ofert, zgodnym z zadaniami publicznymi wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1817). Z zasadami Trybu 12a można zapoznać się na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl.