PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
192021 22232425
262728293031

Udostępnij:

Innowacje społeczne i dialog

Środa, 21 grudnia, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Nakierowanie na konsultacje i współpracę, w miejsce rywalizacji, brak autorów projektów, a w konsekwencji – przemyślane, najbardziej potrzebne inwestycje w poszczególnych dzielnicach naszego miasta. Takie są główne założenia nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Pierwsza edycja DBP 2.0 już w roku 2017. Czekają nas spore zmiany.

 

Dokładnie 4 lata temu odbyła się premierowa prezentacja modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Od tego czasu powstały 244 projekty, które wymyślili, pomogli opracować i wybrali mieszkańcy 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Ich zaangażowanie połączone z gigantyczną pracą urzędników pozwoliło na realizację procedury, która jeszcze w roku 2012 r. wydawała się pomysłem abstrakcyjnym. Kolejna, piąta edycja budżetu partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej będzie jeszcze bardziej rewolucyjna. Pomysłodawcy wyraźnie postawili na dialog i innowacje społeczne.

 

Poprzedni model budżetu partycypacyjnego powstał w wyniku wielu, często burzliwych, dyskusji grupy dąbrowskich społeczników, radnych i urzędników pod okiem ekspertów z Fundacji Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. W kolejnych latach DBP nieznacznie się zmieniał, na wniosek mieszkańców i pod wpływem propozycji wypracowanych podczas warsztatów ewaluacyjnych. Od samego początku jednak Dąbrowski

Budżet Partycypacyjny uważany był za modelowy, stając się przykładem dla wielu samorządów w Polsce, ale także w Gruzji i Ukrainie. Jego wprowadzenie i kontynuacja przez kolejne lata przyczyniły się do nagrodzenia Dąbrowy Górniczej przez Prezydenta RP Nagrodą Obywatelską i otrzymania przez nasze miasto wielu innych cennych wyróżnień. Jednak, jak zgodnie podkreślają dąbrowscy społecznicy i samorządowcy, najistotniejszą zasługą Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego było to, że okazał się milowym krokiem w budowaniu samorządu opartego na współdecydowaniu i zaangażowaniu obywatelskim. Czas postawić krok kolejny.

 

W ciągu czterech lat funkcjonowania DBP, oprócz wspomnianych wcześniej efektów, które trudno przecenić, ujawniły się zjawiska wymagające korekty. Przede wszystkim dotyczy to spotkań w trakcie zgłaszania kolejnych projektów, które były prezentacjami, swoistym konkursem piękności, a mogłyby być poważnymi dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców. Mankamentami DBP okazały się także zbyt mały czas, jaki poświęcano na dialog z mieszkańcami oraz brak możliwości ingerencji w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji.

 

W tej sytuacji, tuż po wakacjach, 7 września 2016 roku, Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej powołał zespół ds. wypracowania nowego modelu budżetu partycypacyjnego, który nazwano DBP 2.0. W zespole tym, wyłonionym przez Dąbrowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, znalazło się 15 mieszkańców naszego miasta, którzy w sposób znaczący angażowali się w dotychczasowe edycje budżetu. Liderzy zmian zostali dobrani w taki sposób, aby pochodzili z różnych grup wiekowych i różnych dzielnic. Wspólnie z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w cyklu 6 sobotnich spotkań w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowali oni nowy model budżetu partycypacyjnego – DBP 2.0. Już dziś można o nim powiedzieć, że jest niezwykle innowacyjny. Zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie i innych polskich miastach, stawiając, w miejsce plebiscytu, na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i co najważniejsze – na pogłębiony dialog samych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej.

 

Siłą DBP 2.0 ma być zastąpienie dyskusji nad jednostkowymi projektami, dyskusją na temat potrzeb całej dzielnicy. Pomogą w tym specjalnie wyszkoleni animatorzy, których zadaniem będzie prowadzenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Spotkania te zaplanowano w ten sposób, by zaczynając od mapowania i zdiagnozowania potrzeb dzielnicy, zbierania pomysłów na projekty, poprzez dyskusję i warsztaty, wyłonić priorytety dla dzielnicy, a na końcu, wspólnie z mieszkańcami i przy pomocy urzędników, wypracowywać konkretne projekty do realizacji.

 

Tym, co nowy model ma najbardziej różnić od starszego brata, jest co do zasady rezygnacja z głosowania na rzecz osiągnięcia kompromisu przez uczestników spotkań konsultacyjnych. Zakłada się, że głosowania odbędą się tylko w tych dzielnicach, w których nie uda się wybrać projektu lub kilku projektów akceptowanych przez wszystkich uczestników konsultacji. Nie planuje się zmian w podziale na dzielnice. Nie zmienią się także granice poszczególnych dzielnic oraz kwoty przeznaczone na zadania wyznaczone w ramach procedury.

 

Obecnie trwają pracę nad projektem uchwały, która zaraz po nowym roku zostanie poddana konsultacjom społecznym. Na początku stycznia 2017 planowane jest spotkanie autorów projektu DBP 2.0 z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji model Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. Po konsultacjach prezydent miasta przedstawi projekt uchwały Rady Miejskiej.

 

Autor: Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Źródło: Przegląd Dąbrowski