PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28 2930

Udostępnij:

XIV Posiedzenie Rady Pożytku

Poniedziałek, 28 listopada, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 22-23 listopada 2016 r. odbyło się czternaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Łukasz Kolbera. Na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza - pkt. 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt. 10. Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny.  Po upływie 24 h zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Naczelnik WOP, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie MAŁOLAT/DFOP oraz  przedstawicielka WOP – Magdalena Mike.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację, iż w związku z projektem "Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi...", konieczne jest zaopiniowanie treści projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 roku w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie (tryb konkursowy) stanowiący załącznik do informacji mailowej. Posidzenie trwało do dnia 23 listopada 2016 r. W efekcie otrzymano 7 pozytywnychrkomendacji członków Rady. Na tej podstawie sporządzono informację do Członków RDPPMD o wyniku pracy Rady oraz Uchwałę nr 7/RDPPMDG2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 roku w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie (tryb konkursowy).