PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
212223 24252627
282930

Udostępnij:

XIII Posiedzenie Rady Pożytku

Środa, 23 listopada, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 14-15 listopada 2016 r. odbyło się trzynaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Łukasz Kolbera. Na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza - pkt. 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt. 10. Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny.  Po upływie 24 h zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Naczelnik WOP, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus-Oberc – SOMA/ DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie MAŁOLAT/DFOP oraz  przedstawicielka WOP – Magdalena Mike.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację, iż w związku z projektem "Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi...", przeprowadzonym naborem przedstawicieli pozarządowej części Komisji Konkursowych oraz chęcią ogłoszenia konkursów na rok 2017, konieczne jest rekomendowanie przez członków RPP propozycji składu komisji w kształcie, który znajduje się w zapisie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta stanowiącym załącznik do informacji mailowej. Posiedzenie trwało do dnia 15 listopada 2016 r. W efekcie otrzymano 8 pozytywnych rekomendacji członków Rady. Na tej postawie sporządzono informację do Członków RDPPMD o wyniku prac Rady oraz  Rekomendację nr 3/RDPPMDG/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: rekomendowania pozarządowych członków zasiadających w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.