PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
2122 2324252627
282930

Udostępnij:

Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego

Wtorek, 22 listopada, 2016, #Aktualności

21 listopada 2016 na XXX Sesji Sejmiku Radni Sejmiku uchwali jednogłośnie Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (druk V/476a).

 

 „Działania samorządu województwa śląskiego mają na celu podejmowanie wyzwań o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu. Samorząd województwa realizuje swoje działania również poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnej. W procesie tym szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska” – czytamy w Programie współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

W dokumencie wymieniono priorytetowe zadania publiczne – wyznaczone przez Zarząd Województwa Śląskiego, także z myślą o organizacjach pozarządowych. To kreowanie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej, polityka antysmogowa oraz rozwój relacji społecznych.

 

Realizacja Programu w 2017 roku ma pochłonąć nie mniej niż 8 mln zł. Dokładna kwota znana będzie po przedstawieniu budżetu całego województwa na następne 12 miesięcy.

 

Dokument uzupełnia załącznik kreślący „zasady powoływania i tryb pracy komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego”. Ustalono m.in. że członkowie komisji konkursowej za swoją pracę w niej nie otrzymają wynagrodzenia.

 

Dzięki programowi będzie możliwa współpraca na poziomie międzygminnym, np. w efektywnym zwalczaniu smogu i jego zdrowotnych konsekwencji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Prace nad Programem zaczęły się na pod koniec czerwca 2016, jak tylko Rada uzyskała narzędzie organizacyjne do swojej pracy w postaci Regulaminu Rady. Pierwsza robocza wersja była przygotowana przez Referat Dialogu Społecznego Urzędu i Prezydium Rady Pożytku. Wtedy nad dokumentem zaczęła 12 lipca 2016 pracę Rada Pożytku i Wydziały Urzędu doprowadzając do stanu, gdzie pełny tekst był gotowy na początku sierpnia 2016 i wtedy mógł być podany pod konsultacje Zarządu Województwa i prawników. Tekst z drobnymi poprawkami został zaakceptowany prze Radę Pożytku na posiedzeniu 20 września 2016 i w takiej formie został udostępniony do konsultacji społecznych w 6 różnych formach. Konsultacje przyniosły kolejne drobne już tym razem poprawki które zostały naniesione w tekście i zatwierdzone przez Zarząd . Radni Sejmiku otrzymali dokument na miesiąc przed XXX Sesją. W wyniku analizy tekstu dokonano kilku poprawek edytorskich, be naruszania zawartości merytorycznej.

 

Uchwała została przez Radnych na Sesji Sejmiku uchwalona jednogłośnie po pozytywnych opiniach wyrażonych na sześciu Komisjach Sejmiku. Program zaczął być tworzony pod koniec czerwca i podlegał wielu konsultacjom, angażując wiele środowisk dla których ten dokument był bardzo ważny – od samych organizacji przez środowisko urzędnicze i przedstawicieli Sejmiku. Miłym akcentem były wyrażone w czasie Sesji ponad podziałami opinie Radnych na temat dokumentu i proponowanym treściom jakie zawierał.

 

Program zawierał trzy główne priorytety jako najbardziej istotne:

Kreowanie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej

Rozwój relacji społecznych

Polityka antysmogowa

zbudowanych na podbudowie zagadnień horyzontalnych

CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, ROZWÓJ

 

Źródło: www.slaskie.pl