PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21 222324252627
282930

Udostępnij:

Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych

Poniedziałek, 21 listopada, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 16 grudnia 2016 r.

 

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Programem”, jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

 

Cele Programu:
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

 

Celami szczegółowymi są:
1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

 

Priorytety Programu:
1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;
2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);
3. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;
4. znaczenie zadania dla społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

 

Preferencje Programu:
1. wysokość środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;
2. udział wolontariuszy w realizacji zadania;
3. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl