PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
141516 17181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

ASOS 2017

Środa, 16 listopada, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017.

 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.–200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

 

Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014–2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.

 

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

· popularyzację zdrowego trybu życia,

· rozwój wolontariatu osób starszych,

· popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),

· na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

 

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

· wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;

·  usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;

· zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;

· poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;

· wprowadzenia kryteriów strategicznych;

· zmiany wzoru oferty i karty oceny;

· rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;

· zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;

· rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;

· usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej