PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14 151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Nowe Szanse na zatrudnienie

Poniedziałek, 14 listopada, 2016, #Aktualności

Nie możesz znaleźć pracy? Straciłeś/-aś nadzieję na jej znalezienie? Zastanawiasz si, czy Twoje doświadczenie zawodowe jest zgodne z Twoimi możliwościami i zapotrzebowaniami na rynku pracy? Weź udział w bezpłatnym projekcie unijnym!

 

Projekt „Nowe Szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (od dnia 30-tych urodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji na runku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Grupa docelowa:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 r. ż. (od dnia 30-tych urodzin)
 • mieszkańcy województwa śląskiego
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • osoby długotrwale bezrobotne - nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

 

Organizatorzy oferują:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników
 • 3-miesięczne Staże
 • Wsparcie Coacha
 • Stypendium podczas szkoleń i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Catering w czasie szkoleń
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie.