PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910 111213
14151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Lokale dla ngo - czas na wnioski na I półrocze 2017

Czwartek, 10 listopada, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Lokale dla NGO

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1139.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy, przypominamy o konieczności złożenia wniosków  o zwolnienie z opłat czynszowych. 30 listopada br. mija termin składania wniosku w sprawie na pierwsze półrocze 2017 r.

 

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy zobligowane są do złożenia wniosku w Kancelarii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia 20 lub przesłania go pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do MZBM. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z kartą oceny projektów stosownie do typu podmiotu ubiegającego się o zwolnienie.

 

Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2015 oraz wypis z właściwego rejestru. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do MZBM.

 

 

Warunkiem koniecznym zwolnienia z czynszu jest niezaleganie z opłatami wobec MZBM lub w razie wystąpienia zaległości, zawarta z MZBM ugoda o rozłożenie zaległości na raty.

 

Podmioty, które chcą skonsultować treść składanego do MZBM wniosku, zapraszamy do Centrum Aktywności Obywatelskiej. Doradztwo indywidualne należy ustalić telefonicznie 668 573 952 lub mailowo cao@dabrowa-gornicza.pl.