PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
101112 13141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Konsultujemy Roczny Program!

Środa, 12 października, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Drodzy pozarządowy! Zgodnie z Zarządzeniem nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy.

 

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2017” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 w trybie Uchwały Nr LV/967/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 września 2010 r. Do 21 października można zgłaszać uwagi.

 

Program do pobrania:

w wersji pdf

 

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   12.10.2016
Termin zakończenia konsultacji:   21.10.2016


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9
e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika WOP  
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9  
e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.pl  tel. 668 573 952


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2016 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl 

 

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2017 przez NGO i wydziały/biura merytoryczne,
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
  • Spotkaniami grupy ds. dotacji 2017,
  • Spotkaniami grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
  • Spotkaniami branżowymi  z naczelnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Opiniować "Program współpracy na rok 2017"  25 października będzie Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Proces przygotowania Programu współpracy możesz śledzić:

- Przygotuj z nami roczny program współpracy,

- Grupa DFOP ds. dotacji,

- I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami,

- Spotkania branżowe zakończone.