PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Zwołano Walne DFOP

Wtorek, 11 października, 2016, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych na dzień 25 października 2016 r. zwołało Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Odbędzie się w ono Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6A).

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału przedstawicieli organizacji członkowskich do dnia 21.10.2016 r.  pod nr tel. 668573952 lub elektronicznie na adres: cao@dabrowa-gornicza.pl

 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
DĄBROWSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


data: 25.10.2016 r.
miejsce: Centrum Aktywności Obywatelskiej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A

I  termin - godzina: 16.00
II termin - godzina: 16.15

 

1.  Otwarcie obrad - stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 13.06.2016 r.

Członek Prezydium Forum

3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                     

4.  Informacja z przebiegu posiedzenia Rady Pożytku w dniu 25.10.2016 r.

Jadwiga Kowalik - Przewodnicząca RDPPMDG

5. Przyjęcie nowych członków (Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH oraz Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza).

6.  Informacja z przebiegu konsultacji oraz prac na projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Magdalena Mike - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

7.  Informacja ze spotkań branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

8.  Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Magdalena Mike - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

9.  Stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Jadwiga Kowalik - Przewodnicząca RDPPMDG

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

11. Dyskusja nad zmianami oraz przyjęcie nowego Regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

12. Omówienie wyjazdowego posiedzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Magdalena Mike - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

13. Wybór  przedstawiciela DFOP do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Lokalnego Komitetu Rewitalizacji podobszaru Śródmieście, w odpowiedzi na pismo Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

14.  Omówienie aktualnej oferty Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Magdalena Mike - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

15.  Omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.