PoWtŚrCzPtSoNd
0102 0304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Udostępnij:

Kolejna Rada za nami

Piątek, 2 września, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w  Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii w sprawie ogólnodostępności projektów zgłoszonych w IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz członków zespołu ds. wypracowania nowego modelu DBP.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus- Oberc – Stowarzyszenie SOMA/ DFOP, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP oraz  przedstawicielki WOP – Agata Flak, Agnieszka Sienkiewicz i Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Agnieszka Sienkiewicz, główny specjalista WOP, dokonała omówienia wniosków złożonych przez mieszkańców w IV edycji DBP, które staną się przedmiotem obrad Rady. Zgodnie z zapisem w tegorocznej edycji DBP zmianie uległy zasady dotyczące weryfikacji projektów zgłaszanych na terenach jednostek organizacyjnych miasta. Wszystkie pomysły mieszkańców związane z tymi miejscami będą obligatoryjnie konsultowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. W trakcie dyskusji członkowie Rady zajęli stanowisko w sprawie każdego z zaprezentowanych wniosków (Opinia nr 3/RDPPMDG/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.). 

 

W kolejnym punkcie Agnieszka Sienkiewicz zapoznała zebranych z kandydaturami, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do zespołu w związku z  pracami nad nowym modelem DBP. Do Zespołu zgłosiło się ponad czterdziestu kandydatów z poszczególnych dzielnic. Z tego grona Rada Działalności Pożytku Miasta Dąbrowa Górnicza wybrała piętnastu dąbrowskich aktywistów biorąc pod uwagę ich doświadczenie w DBP, wiek oraz dzielnicę zamieszkania, zgodnie z podziałem dzielnic dąbrowskiego budżetu (Opinia nr 4/RDPPMDG/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.).

 

Następnie Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika WOP, przedstawiła zebranym informację z dotychczasowego przebiegu konsultacji oraz prac na projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Proces przygotowania i konsultowania programu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. przebiega w III etapach: zbieranie danych, konsultacje społeczne oraz konsultacje projektu.

 

W ostatnim punkcie spotkania Magdalena Mike zapoznała zebranych z ofertą Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

Na tym spotkanie zakończono.