PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Startują spotkania branżowe

Środa, 31 sierpnia, 2016, #Współpraca z miastem, #Centrum, #NGO, #Aktualności

12 września ruszają spotkania branżowe. Do 21 września odbędzie się ich 7 w 11 obszarach konkursowych. Koniecznie weźcie w nich udział! Tematyka, to m.in. dyskusja nad zadaniami w konkursach. 

 

Spotkania to świetna okazja do spotkania z przedstawicielami poszczególnych merytorycznych wydziałów dąbrowskiego urzędu. Uczestniczyć w nich będą również pracownicy Centrum Aktywności Obywatelskiej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. w tym roku będzie miał inny kształt w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Dlatego tak ważny jest udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na wrześniowych konsultacjach branżowych z przedstawicielami Wydziałów Merytorycznych Urzędu.

 

Każde ze spotkań rozpoczyna się o godzinie 16.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej i będzie przebiegać wg następującego scenariusza:

  1. Przedstawienie przez Naczelnika/Kierownika Wydziału/Biura proponowanych zadań do zlecania w drodze otwartego konkursu w roku 2017, z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok.
  2. Podsumowanie spotkań grup branżowych DFOP przez przedstawiciela Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
  3. Dyskusja.
  4. Przedstawienie przez Pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Listy form współpracy na rok 2017; Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków, przedstawienie zmian w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  5.  

Spotkania branżowe będą przebiegać wg poniższego harmonogramu. Udział w spotkaniu należy potwierdzić na 5 dni przed datą spotkania na adres: cao@dabrowa-gornicza.pl.
lub telefonicznie 668 573 952, 602 502 478.

 

- Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

12 września 2016r. od godz. 16.00
 

- Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

13 września 2016r. o godz. 16.00
 

- Obszar: Oświata i wychowanie

14 września 2016r. o godz. 16.00
 

- Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

15 września 2016r. o godz. 16.00

 

- Obszar: Kultura i sztuka Obszar: Promocja miasta

19 września 2016r. o godz. 16.00

 

- Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności

20 września 2016r. o godz. 16.00
 

- Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Obszar: Pomoc społeczna

21 września 2016r. o godz. 16.00

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach!

 

Przydatne dokumenty:

Propozycje zadań organizacji pozarządowych

Propozycje zadań Wydziałów - stan na 12 sierpnia

Weryfikacja propozycji organizacji pozarządowych przez merytoryczne Wydziały

Wykaz proponowanych form współpracy

Wykaz proponowanych form współpracy z podziałem na Wydziały

Propozycja  karty oceny na rok 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań