PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314 151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Nabór projektów - Razem bezpieczniej

Czwartek, 14 lipca, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach prowadzi nabór projektów w w programie „Razem bezpieczniej”. Oferty należy składać do 28 lipca 2016 r.

 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 23 Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2016 i 2017” z przyjemnością informujemy, że w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 201 r.

 

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące cele szczegółowe programu:

1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

2) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

3) Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Dodatkowo, w ramach celu szczegółowego nr 1, można składać projekty dotyczące współpracy terenowej społeczności lokalnych z dzielnicowymi w programie „Dzielnicowy bliżej nas”.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania publicznego w ramach programu „Razem bezpieczniej” nie może przekroczyć kwoty:

  • 75.000 zł dla projektów zgłaszanych w ramach celów szczegółowych,
  • 50.000 zł dla projektów zgłaszanych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”.

 

Jednocześnie udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 20 % kosztu zadania. Przy planowaniu wydatkowania środków z dofinansowania proszę uwzględnić czas konieczny na przeprowadzenie procedury naboru projektów oraz mechanizm przekazywania dotacji celowej. Ponadto kwotę dofinansowania należy planować w pełnych złotych.

 

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

1) Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R),

2) Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz celu szczegółowego programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, (Razem Bezpieczniej - nazwa projektu – cel szczegółowy nr….: ......... lub program „Dzielnicowy bliżej nas”).

3) Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.

4) Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie i przesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”).

 

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2016 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl