PoWtŚrCzPtSoNd
010203
040506 07080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Konkurs MEN

Środa, 6 lipca, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach”. Oferty należy składać do 27 lipca 2016 r.

 

Celami szczegółowymi Konkursu są:

a) nawiązanie i wypracowanie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i szkołą/placówką w działaniach o charakterze edukacyjnym, wychowawczym lub społecznym z wykorzystaniem idei wolontariatu,

b) realizacja lokalnych działań na rzecz środowiska o partych na analizie występujących potrzeb,

c) wsparcie rozwoju społeczności lokalnej i aktywności obywatelskiej przez zaangażowanie dzieci, młodzieży i wychowanków w wolontariat szkolny,

d) zwiększenie zainteresowania uczniów pracą wolontariacką przez osobiste zaangażowanie w realizację projektów,

e) uwrażliwienie na potrzeby innych i społeczności lokalnej,

f) wzrost liczby inicjatyw uczniowskich oraz zwiększenie zainteresowania problemami społecznymi,

g) upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie realizacji projektów;

 

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Termin składania ofert: 27 lipca 2016 r.

 

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. terminie.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl