PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728 2930

Udostępnij:

Bezpieczna i przyjazna szkoła - granty

Wtorek, 28 czerwca, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Wojewoda śląski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjętego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. Oferty należy składać do 14 lipca 2016 r.

 

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, którym została zlecona realizacja zadania w trybie tej ustawy.

 

Zadanie objęte ofertą musi być zgodne z zadaniami rekomendowanymi przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji w województwie śląskim w 2016 roku. Lista rekomendowanych zadań stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

 

Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wspieranie wykonywania zadań publicznych.

 

Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 74.492 zł.

 

Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy u. Jagiellońskiej 25 w Katowicach lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 14 lipca 2016 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert –„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Oferty złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs