PoWtŚrCzPtSoNd
010203 0405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Nowe pożyczki TISE

Piątek, 3 czerwca, 2016, #Aktualności

TISE wprowadza nowy produkt dla przedsiębiorstw społecznych dzięki podpisanej właśnie umowie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu EaSI. Teraz pożyczki będą bardziej dostępne dla przedsiębiorstwa społecznego (tańsze, wyższe, na dłuższy okres i będą wymagały mniejszych zabezpieczeń niż dotychczas).

 

31 maja 2016 w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, dotycząca udzielania gwarancji do pożyczek dla przedsiębiorców społecznych.

 

Dzięki umowie co najmniej 60 polskich i środkowoeuropejskich podmiotów ekonomii społecznej będzie miało łatwiejszy dostęp do finansowania.

 

W ramach podpisanej umowy TISE wprowadza nowy produkt, jakim jest pożyczka dla przedsiębiorstw społecznych z gwarancją EFI – EaSI.

 

Pożyczka będzie udzielana na okres do 7 lat, do wysokości 1,5 mln zł, a jej oprocentowanie będzie wynosiło maksymalnie do 8,5%. Zabezpieczenie pożyczki będzie dużo prostsze niż dotychczas – przedsiębiorstwo społeczne (organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarcza, spółdzielnia, spółka non-profit) będzie musiało zgromadzić zabezpieczenia tylko do wysokości 50% wartości pożyczki (drugą część zabezpieczenia będzie stanowiła bezpłatna gwarancja EFI.

 

Z licznych rozmów z organizacjami, które chcą skorzystać z pożyczek czy kredytów, wiemy, jak trudno im znaleźć odpowiednie zabezpieczenie, akceptowalne dla instytucji finansowej, a z drugiej strony niekłopotliwe dla przedsiębiorcy społecznego. Teraz, dzięki gwarancji EFI-EaSI będzie to dużo prostsze – mówi Joanna Wardzińska, wiceprezeska TISE.

 

Umowa EFI z TISE ma wartość 8 mln EUR. Więcej informacji i kontakt do analityków TISE na stronie www.tise.pl.

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest działającym od 25 lat funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm. Zostało założone przez Bank BISE, a obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie ekonomii społecznej.

Początkowo TISE było funduszem venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (np. inicjatywa JEREMIE).

TISE jest też jedynym pośrednikiem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w projekcie pilotażowym (ES Fundusz TISE) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, a przeznaczonym dla przedsiębiorców społecznych. TISE udziela także mikropożyczek finansowanych z linii kredytowej EFI (EPMF Progress).

TISE jest jedynym członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Między 2008 a 2016 rokiem TISE udzieliło 2,5 tys. pożyczek o łącznej wartości 85 mln euro.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

EaSI – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EU Programme for Employment and Social Innovation – "EaSI") ma służyć realizacji celów Unii w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające: modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych, mobilność pracowników, dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną.

 

Źródło: ngo.pl