PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09 101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Rada w trybie obiegowym

Poniedziałek, 9 maja, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 4-5 maja 2016 r. odbyło się ósme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Łukasz Kolbera. Na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza - pkt. 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt. 10. Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 h zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus-Oberc – SOMA/ DFOP; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie MAŁOLAT/DFOP oraz  przedstawicielka BOP – Magdalena Mike.

 

Magdalena Mike, BOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację, iż w związku z opublikowaniem w dniu 25 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U.  z 2016r. poz. 570) konieczne jest przyjęcie nowych zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy), które znajdują się w projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta stanowiącym załącznik do informacji mailowej. Posiedzenie trwało do dnia 5 maja 2016 r. W efekcie otrzymano 7 pozytywnych rekomendacji członków Rady. Na tej postawie sporządzono informację do Członków RDPPMD o wyniku prac Rady oraz  Uchwałę nr 3/RDPPMDG/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji  w ramach art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy), które obowiązywały będą od 10 maja 2016r.