PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
1112131415 1617
18192021222324
252627282930

Udostępnij:

Konkurs wojewódzki - pomoc społeczna

Piątek, 15 kwietnia, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Wojewoda Śląski ogłosił otwarty konkurs ofert w 2016 r., realizowany w ramach Programu współpracy Wojewody Śląskiego z podmiotami niepublicznymi w zakresie pomocy społecznej na lata 2016-2020. Oferty należy składać do 27 kwietnia 2016 r.

 

Celem Otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Programie Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020, przewidzianych do realizacji w 2016 roku, tj.:

  1. Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się.
  2. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością.
  3. Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym.

 

Podmiot ubiegający się o środki z budżetu Wojewody Śląskiego winien złożyć ofertę (wniosek aplikacyjny) w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w 2016 r.” oraz tytuł wybranego przedsięwzięcia, w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta, pokój 161 stanowisko 23 i 24) lub przesłać pocztą na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice.

 

Przy ofertach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Każda oferta winna być złożona w odrębnej kopercie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs