PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07 080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Konkurs Województwa Śląskiego

Poniedziałek, 7 marca, 2016, #Dotacje, #Aktualności

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”. Oferty należy składać do 23 marca 2016 r.

 

Rodzaje zadań:

 1. „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” jest adresowany do pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa Śląskiego, jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Program Pikniku powinien obejmować część artystyczną, w trakcie której uczestnicy zaprezentują własny repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wokalne, recytacje. Równocześnie powinny odbywać się gry i zabawy umożliwiające wszystkim uczestnikom skorzystanie z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku, połączonego z rehabilitacją. Proponowany okres organizacji Pikniku to maj-czerwiec br. Dodatkowo przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 2000 osób.
 2. „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”, których uczestnikami będą pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Ich celem będzie propagowanie aktywności sportowo-ruchowej, jako jednej z istotnych form rehabilitacji. W programie Zawodów powinny się znaleźć dyscypliny sportowe, gry i zabawy z elementami rywalizacji zebrane w blokach: pływackim, turnieju piłki nożnej oraz gier i zabaw rozgrywanych na hali. Proponowane dyscypliny w ramach gier i zabaw to m.in.:
 1. Gry planszowe (warcaby, szachy).
 2. Piłkarzyki.
 3. Rzut do kosza.
 4. Boccia.
 5. Sztafeta wahadłowa na wózkach.
 6. Bieg z przeszkodami.
 7. Chód z asystą.
 8. Tenis stołowy.

Koniecznym jest przeprowadzenie wszystkich dyscyplin w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Przewiduje się dotowanie jedynie projektów, których realizacja przyczyniać się będzie do osiągnięcia następujących celów:

 1. zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. działania mające na celu integracje środowiska osób niepełnosprawnych
  i pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,
 3. propagowanie działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
 4. propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,
 5. promocję Województwa Śląskiego, jako Regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

 

Projekt organizacji imprezy powinien określać:

 1. konkurencje sportowe, uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności
  w tym również z dysfunkcją wzroku,
 2. rodzaje gier i zabaw z zastrzeżeniem j.w.,
 3. zasady rywalizacji,
 4. sposób nagradzania,
 5. rodzaj działań towarzyszących w trakcie pikniku,
 6. formy nagradzania uczestników pikniku.

 

Od wyłonionego w konkursie organizatora oczekuje się przeprowadzenia Zawodów na obiektach umożliwiających swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, o różnym rodzaju i stopniu ograniczeń, składających się co najmniej z:

 1. basenu,
 2. parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy obiektach, na których zostaną przeprowadzone Zawody oraz umożliwiającego zaparkowanie wszystkich pojazdów przewożących uczestników,
 3. hali sportowej.

 

Proponowany okres organizacji Zawodów to październik-listopad br. Przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 1200 osób.

 

Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe) na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Zawodów.

 

Nadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

 

Oferty należy składać do 23 marca 2016 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez Kancelarię Ogólną.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs