PoWtŚrCzPtSoNd
01 0203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Program PFRON

Wtorek, 1 marca, 2016, #Dotacje, #Aktualności

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

 

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji programu "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" - Program współpracy z Zarządem Województwa w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania. Ministerstwo Rozwoju intensywnie współpracowało z PFRON w celu wypracowania założeń Programu zgodnych z zasadami wdrażania funduszy strukturalnych.

 

Celem Programu jest zapewnienie środków PFRON na współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Środki PFRON przeznaczone będą na zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty dedykowane w całości aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Adresatami wsparcia ze środków PFRON w ramach Programu są organizacje pozarządowe, które spełnią kryteria uczestnictwa w Programie, w szczególności prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Podstawą realizacji Programu w danym województwie jest porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa odpowiedzialnym za wybór projektów do dofinansowania a Wojewódzkim Oddziałem PFRON.

 

W tych województwach, w których takie porozumienie zostanie zawarte, organizacja pozarządowa ubiegająca się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych może ubiegać się o przyznanie przez PFRON środków na wymagany wkład własny. W tym celu organizacja powinna zgłosić się do wojewódzkiego oddziału PFRON. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez oddział PFRON, organizacja uzyskuje zapewnienie finansowania wkładu własnego, które zostanie jej faktycznie przekazane wraz z dofinasowaniem w ramach umowy o dofinansowanie projektu. Za przekazanie środków organizacji pozarządowej odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa, w imieniu którego występować będzie określona instytucja przekazujące ww. dofinansowanie w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

 

Szczegóły znajdują się na stronie PFRON.