PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22 232425262728
29

Udostępnij:

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Poniedziałek, 22 lutego, 2016, #Aktualności

22 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tego dnia już po raz szesnasty rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 

Celem inicjatywy z 2000r. jest zwrócenie uwagi na potrzeby i uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Co roku w działania na rzecz pomocy ofiarom włączają się różne podmioty.

 

Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury. 

 

W działania włączają się również policjanci oraz organizacje pozarządowe. W trakcie Tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać darmowe porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.

 

Od 22 lutego do 26 lutego 2016 roku w budynku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23 od godz. 8.30 do godz. 14.30 będą udzielane bezpłatne porady ofiarom przestępstw. W wyznaczonych godzinach dyżurować będą  prokuratorzy Prokuratury Rejonowej. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariatach Prokuratury w pokojach nr 15, 19, 21, 23a, 24, 25, 26.

 

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Sądzie Rejonowym bezpłatnych porad będą udzielać kuratorzy rejonowi:

 

  • Kuratorzy Zawodowi z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych porad będą udzielać w pokoju 016 mieszczącym się w budynku Urzędu miejskiego na parterze.

 

  • Kuratorzy Zawodowi z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia sprawach rodzinnych i nieletnich w budynku Sądu rejonowego na II Pietrze w pokojach 226, 227, 228 w godzinach urzędowania Sądu:

 

W dniach 22 i 25 lutego (poniedziałek i czwartek) od 8.00 do 18.00
W dniach 23, 24, i 27 lutego (wtorek, środa i piątek) od 8.00 do 15.30
W sobotę, 27 lutego porady udzielane będą na parterze, w budynku Sądu od 10.00 do 13.00

 

***

 

W Dąbrowie Górniczej przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy także tutaj:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 2
tel. 32-262-25-28, 32-268-15-14

MOPS-Zespół Metodyczno-Konsultacyjny
ul. Piłsudskiego 2
tel. 32- 262-25-28 wew. 267
Realizujący zadania korekcyjno-edukacyjne, oferuje pomoc psychologiczną w poniedziałki, wtorki i środy od 7.00-15.00, oferuje pomoc specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy  w czwartek od 7.00-17.00, piątek od 7.00-13.00,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 3-go Maja 22
tel. 32-262-86-31
oferuje  pomoc psychologiczną: poniedziałek, wtorek, czwartek- 7.00-19.00, środa, piątek-7.00-15.00, pomoc prawną: poniedziałek od 13.00-18.00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przy OIK
ul. 3-go Maja 22
tel. 32-262-38-11

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Graniczna 23 (w budynku Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 212a i sala narad)
tel. 32-295-96-21
czynna w każdy czwartek od 15.00-17.00, Referat Profilaktyki Uzależnień codziennie od 7.30-15.30.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny przy NS ZOZ MERKURY
ul. Adamieckiego 13 ( wejście boczne od strony garaży )
tel. 32-262-97-02
czynny w środy, czwartki i piątki od godziny 16.00-18.00. Oferuje bezpłatne porady, wsparcie i informacje dotyczące przemocy w zakresie przepisów prawa i nadużywania alkoholu: prawnik w środy, psycholog w czwartki, specjalista psychoterapii uzależnień w piątki,

Stowarzyszenie „ Dar Serca”
ul. Laski 107
tel. 505-272-80
realizujący zadania korekcyjno-edukacyjne,

Fundacja „Godne Życie”
ul. Gwardii Ludowej 107
tel. 505-582-720
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-19.30, realizująca zadania korekcyjno-edukacyjne.