PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15 161718192021
22232425262728
29

Udostępnij:

FIO - Śląskie Lokalnie 2016

Poniedziałek, 15 lutego, 2016, #Dotacje, #Aktualności

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć.Celem przedmiotowego konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.


 

Adresatami konkursu są:
- młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł,

oraz
- grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.Alokacja na cały konkurs wynosi: 300.000,00 złotych;
Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych;
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: do 8 marca 2016 r.,
 

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl
 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


W załączniku Regulamin konkursu.