PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
0809101112 1314
15161718192021
22232425262728
29

Udostępnij:

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Piątek, 12 lutego, 2016, #Dotacje, #Aktualności

Zarządu Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2016 roku. Oferty można składać do 21 marca 2016 r.

 

Zadanie publiczne, zgłoszone do otwartego konkursu ofert, będzie realizowane w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

 

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:

  1. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
  2. działania w obszarze wsparcia psychologicznego dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  3. kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja służąca przeciwdziałaniu dyskryminacji ludzi starszych,
  4. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
  5. rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy,
  6. organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci, podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych).

 

Oferty należy składać do 21 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (40-037 Katowice) przy ul. Ligonia 46 (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) lub w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs