PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
0809101112 1314
15161718192021
22232425262728
29

Udostępnij:

Zwołano Walne DFOP!

Piątek, 12 lutego, 2016, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych na dzień 29 lutego 2016 r. zwołało Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Przypominamy, że Walne odbędzie się w nowej siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6A).

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału przedstawicieli organizacji członkowskich do dnia 26.02.2016 r.  pod nr tel. 668573952 lub elektronicznie na adres: inkubator.dg@gmail.com

 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
DĄBROWSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


data: 29.02.2016 r.
miejsce: Centrum Aktywności Obywatelskiej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A

I  termin - godzina: 16.00
II termin - godzina: 16.15

 

1.  Otwarcie obrad - stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 9.12.2015 r.

Członek Prezydium Forum

3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                       

4.  Informacja z przebiegu posiedzenia Rady Pożytku w dniu 9.12.2015 r.

Jadwiga Kowalik - Przewodnicząca RDPPMDG

5. Prezentacja projektu zasad i trybu IV Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Agnieszka Sienkiewicz – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

6. Wybór 3 przedstawicieli DFOP do zespołu ds. opracowania Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych  

7. Konsultacje rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Magdalena Mike - – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

8. Przedstawienie zasad użytkowania lokali i sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Magdalena Mike – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

9. Przedstawienie proponowanej procedury zmian regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Łukasz Kolber - Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych    

10.  Omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad.