PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
0809 1011121314
15161718192021
22232425262728
29

Udostępnij:

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Wtorek, 9 lutego, 2016, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe w Dąbrowie Górniczej od lat angażują się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, stoją na straży demokratycznych zasad oraz przejrzystości mechanizmów i narzędzi działalności trzeciego sektora oraz jego relacji z administracją publiczną. Najlepszą płaszczyzną do porozumienia między organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej jest Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych.

 

DFOP działa w mieście od 2007 roku. Początkowo liczyło 30 dąbrowskich organizacji pozarządowych, aktualnie ponad 80. Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, zostało utworzone w ramach Partnerstwa: Wspólnie dla Miasta. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej występuje w roli wspierającego i koordynującego organizację przedsięwzięcia.

 

Głównymi celami działania Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych jest dialog zmierzający do szerszej współpracy i rozwoju inicjatyw służących poprawieniu warunków życia i pracy mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Zagłębia, regionu i kraju oraz wypracowanie skutecznego mechanizmu wyłaniania i promowania  inicjatyw wynikających z potrzeb lokalnych środowisk, by mogły stać się promotorami własnego rozwoju.

 

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych reprezentuje Prezydium. Po wyborach w lipcu 2015 roku skład przedstawia się następująco: Łukasz Kolber z Fundacji Godne Życie (Przewodniczący), Jadwiga Kowalik z Stowarzyszenia Kobieta Liderem Świata (Wiceprzewodnicząca), Jacek Różycki z Polskiego Towarzystwa (Skarbnik), Renata Zaremba ze Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Małolat" (członek) oraz Ewa Filus Oberc Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków "Soma" (członek).

 

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych spotyka się na Walnych Zgromadzeniach. Do kompetencji Walnego należy m.in.: uchwalanie Regulaminu Forum oraz jego zmian, wybieranie i odwoływanie członków Prezydium Forum, zatwierdzanie sprawozdań z realizacji wieloletniego i rocznych programów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Dąbrowa Górnicza.

 

W ramach DFOP działają również grupy branżowe. Pięć grup działa w zakresach: kultury i sztuki oraz promocji miasta; upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji; ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, a także ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego; przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej. Za każdą grupę odpowiada członek Prezydium, natomiast liderem każdej z grup jest przedstawiciel Walnego Zgromadzenia DFOP.

 

Wszystkie organizacje, które działają na terenie Dąbrowy Górniczej i chciałyby mieć realny wpływ na działalność III sektora w naszym regionie, zapraszamy do współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych.