PoWtŚrCzPtSoNd
0102 0304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29

Udostępnij:

Konsultacje Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Wtorek, 2 lutego, 2016, #Aktualności

Przekazujemy Państwu projekt zmian Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, z prośbą zaopiniowanie zmian zaproponowanych w Wytycznych tj. zmian w Rozdziale 3 – Słownik pojęć, pkt. 1 i 13 oraz zmian w rozdziale 7 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v, pkt 14, 15 i 16. Ze względu na pilną konieczność dokonania zmian w wytycznych uwagi zgłaszane do innych części tego dokumentu nie będą uwzględniane przy obecnie prowadzonej nowelizacji. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju planuje dokonanie zmian także w innych częściach dokumentu, jednak będą one przedmiotem odrębnej nowelizacji i odrębnych konsultacji.

 

Obecnie zaproponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia konkurencyjności dostępu do środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v związanego z ekonomią społeczną, a jednocześnie stanowi odpowiedź na sytuację, w której w większości województw nie ma podmiotów, które spełniają kryterium dotyczące posiadania akredytacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, potwierdzającej spełnienie standardów usług wsparcia ekonomii społecznej. 

 

Uwagi do zmian zaproponowanych w wytycznych wraz z uzasadnieniem na formularzu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: anna.bugalska@mr.gov.pl w terminie do 16 lutego br.