PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25 262728293031

Udostępnij:

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Junior Sport”

Poniedziałek, 25 stycznia, 2016, #NGO, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Junior Sport” zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki

Cel konkursu:

Wyłonienie realizatora projektu pod nazwą „Junior Sport” na terenie województwa śląskiego.

Projekt „Junior Sport” zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w różnych dyscyplinach sportowych na obiektach sportowych gminnych, szkolnych lub klubowych.

Wyłoniony w drodze konkursu realizator projektu zobowiązuje się przeprowadzić zadanie zgodnie z założeniami projektu opracowanymi i ogłoszonymi  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, interdyscyplinarne, obejmujące swoją działalnością całe województwo śląskie:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.),

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.715 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych  oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 03.02. 2016r.  godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 24.02.2016r.

O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.

 

Więcej informacji oraz formularz znajdą Państwo tutaj.