PoWtŚrCzPtSoNd
010203
0405 0607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Konkurs PO IiŚ 2.4.5b

Wtorek, 5 stycznia, 2016, #Dotacje, #Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna: typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja. Termin naboru wniosków: od 29.01 do 29.04.2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs nr POIiS/2.4.5/2/2015 w ramach:

 • Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
 • Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
 • Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja


Kto może składać wnioski?

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (forma prawna - kod 401);
 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna - kod 401);
 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna - kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
 • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna - kod 428; kod 165);
 • uczelnie (forma prawna - kod 044);
 • pozarządowe organizacje ekologiczne - POE (forma prawna - kod 148; kod 155)
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna - kod 428);
 • urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę.
 • Projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).

Kryteria wyboru projektów

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 875 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.
 

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej