PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
141516 17181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Kolejna Rada za nami

Środa, 16 grudnia, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 9 grudnia 2015 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w  Dąbrowie Górniczej odbyło się piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było rekomendowanie pozarządowych członków zasiadających w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA/DFOP, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik WZA, Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie „Małolat” /DFOP, przedstawicielka BOP – Magdalena Mike oraz zaproszenie Tomasz Pełka – Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni/SRS Aktywna Dąbrowa .

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Magdalena Mike przedstawiła zebranym kandydatury, które wpłynęły do Urzędu w związku z naborem do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Członkowie Rady jednogłośnie rekomendowali  następujących przedstawicieli organizacji do udziału w komisjach konkursowy (Rekomendacja nr 6/RDPPMDG/2015):

 • w obszarze: Kultury i sztuki - Ewa Filus-Oberc- rekomendowana  przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Tomasz Pełka - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji - Renata Zaremba - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Ryszard Zaręba - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Promocji miasta - Jacek Różycki - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Jadwiga Kosakowska - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Łukasz Kolber - rekomendowany przez Radę  Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Damian Krępa  - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Jacek Różycki - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Henryka Orzeł - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień - Ewa Filus-Oberc - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Piotr Seremet - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Oświaty i wychowania - Renata Zaremba - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Halina Gayczak- rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności - Jagoda Kowalik - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Piotr Tagowski - rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych  w drodzeprzeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta - Jadwiga Kowalik - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Alicja Wiatrowska-Cieplak - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego - Łukasz Kolber- rekomendowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Włodzimierz Dulias - rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 • w obszarze: Pomocy Społecznej - Ewa Filus-Oberc – rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród przedstawicieli Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Monika Czekaj-Bochen – rekomendowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.

 

Na tym spotkanie zakończono.