PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
1415 1617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Kolejne Walne DFOP

Wtorek, 15 grudnia, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Pałacu Kultury Zagłębia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP, Fundacja Godne Życie, SIiTPH w Polsce,  TPDG, TPD, PKPS, Fundacja na rzecz edukacji, profilaktyki i psychoterapii „Droga”, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, PTK, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Dar Serca, Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Stowarzyszenie „SOMA”, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Spółdzielni Socjalnej Reakcja, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Koło PZW Nr 16, Stowarzyszenie Budostal 4 oraz przedstawicielka Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzył Pan Łukasz Kolber, przedstawił zebranym zarówno protokół z poprzedniego spotkania stacjonarnego oraz wyjazdowego zebrania DFOP, jak i program posiedzenia DFOP. Po wprowadzeniu do spotkania Pani Jadwiga Kowalik zapoznała zebranych z rekomendacjami Rady Działalności Pożytku Publicznego dot. pozarządowych członków zasiadających w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.

 

Następnie nastąpiło przyjęcie nowego członka Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, tj.  Stowarzyszenia Budostal 4.

 

W następnej kolejności Pani Magdalena Mike przedstawiła zebranym zasady naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, wskazanych przez organizacje pozarządowe i  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. Po przedstawieniu szczegółów procedury Zebrani rekomendowali udzielenie poparcia 3 przedstawicielom Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, tj. Pani Jadwidze Kowalik, Pani Agnieszcze Zagrodnik i Panu Bogdanowi Zandeckiemu (Uchwała Nr 7/2015 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 9 grudnia  2015 r.) .

W dalszej części spotkania Pani Magdalena Mike przedstawiła zebranym treść Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy, zmienia się polityka lokalowa Gminy Dąbrowa Górnicza. Ponadto poinformowała zebranych, iż Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy na rok 2016 zobligowane są do złożenia wniosku w Kancelarii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia 20 lub przesłania go pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2015 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do MZBM. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z kartą oceny projektów stosownie do typu podmiotu ubiegającego się o zwolnienie. Inne podmioty zamierzające przenieść się do Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Sienkiewicza 6a powinny natomiast złożyć w w/w terminie pismo dotyczące rozwiązania umowy.

 

Po prezentacji zasad użytkowania lokali będących w zasobach gminy Członkowie DFOP dokonali wyboru przedstawicieli DFOP do udziału  w pracach Komisji do opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy. Rekomencację otrzymali: Pan Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP oraz Pan Bogdan Zandecki – St. Neuron/DFOP (Uchwała Nr 8/2015 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 9 grudnia  2015 r.) .

 

Na tym obrady zakończono.