PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
2324 2526272829
30

Udostępnij:

Dobre projekty edukacyjne - granty

Wtorek, 24 listopada, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Kampanie medialne, szkolenia, konkursy, konferencje, aplikacje mobile – bez tego nie byłoby edukacji ekologicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera kompleksowe projekty, które aktywizują społeczeństwo do ekologicznych działań. Rocznie przeznacza na ten cel kwotę około 50 mln zł.

 

Projekty edukacyjne realizują organizacje pozarządowe, domy mediowe, wydawnictwa, ministerstwa czy parki narodowe – lista beneficjentów jest tu bardzo długa. Poruszane tematy dotyczą zrównoważonego gospodarowania energią, odpadami, wodą, zasobami przyrodniczymi, jak również kształtowania właściwych postaw konsumenckich podczas zakupów i w życiu codziennym. Są skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych.

 

Dofinansowanie przyznawane jest z programu „Edukacja ekologiczna”, którego budżet na lata 2015-2023 określono na ponad 198 mln zł.

 

Projekty, aby otrzymać dotację, muszą wpisywać się w tematykę konkursów, ogłaszanych co najmniej raz w roku przez Narodowy Fundusz. Adekwatnie do rodzaju przedsięwzięć – dofinansowywane są projekty ogólnopolskie lub ponadregionalne, gdzie minimalny zasięg odbiorców działań dotyczy przynajmniej dwóch województw.

 

Wybrane projekty, realizowane w ramach ogólnopolskich kampanii cross-mediowych, prowadzą nowoczesną edukację ekologiczną poprzez kanały telewizyjne, internetowe, radiowe i prasowe, reportaże, dyskusje, konkursy i zabawy. Coraz więcej jest działań realizowanych za pośrednictwem Internetu, w tym mediów społecznościowych.

 

Warto starać się o dofinansowanie z programu „Edukacja ekologiczna”, ponieważ dotacja może pokryć 70 – 90 proc. kosztów projektu, a w przypadku parków narodowych – 100 proc. W ramach tego programu można także uzyskać pożyczkę na uzupełnienie wkładu własnego.

 

Organizacje pozarządowe mają zapewnione preferencyjne warunki finansowania, ponieważ pokryte zostanie dotacją do 90 proc. kosztów przedsięwzięć, a 10 proc. może być wkładem własnym w formie pracy wolontariuszy. Organizacje mogą korzystać z zaliczek wypłacanych na poczet projektu, ułatwiliśmy im także rozliczanie projektów poprzez przejście na zestawienie faktur.

 

Przy planowaniu konkursów wykorzystywane są wyniki badań świadomości mieszkańców Polski, jak też konsultacje społeczne. W konsultacjach tematów uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci zewnętrzni i wszyscy zainteresowani, którzy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje tematów i działań.

 

Kampania skierowana będzie do właścicieli domów i obejmie Internet, prasę, radio i programy TV, w tym tzw. idea placement w popularnym serialu obyczajowym. Prowadzona będzie strona projektu www.ekoprezent.org oraz dedykowany serwis www.ekologicznydom.org.

 

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska UNEP/ GRID Warszawa wygrała konkurs i uzyskała na ten cel dofinansowanie z programu „Edukacja ekologiczna”. Wartość projektu przekracza 1,6 mln zł, z czego przeszło 1,4 mln zł stanowi dotacja z Narodowego Funduszu.

 

Przez 26 lat swojej działalności NFOŚiGW zawarł około 3,5 tys. umów w obszarze edukacji ekologicznej, na ponad 600 mln zł. Działania edukacyjne towarzyszą często procesom legislacyjnym i inwestycjom, zwiększając ich efektywność poprzez wpływ na zmianę świadomości, postaw i zachowania mieszkańców Polski.