PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819 202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Śląska Rada Seniorów

Czwartek, 19 listopada, 2015, #Aktualności

Rusza nabór kandydatur do Śląskiej Rady Seniorów i Komisji Eksperckiej. Termin zgłoszeń upływa 23 listopada 2015r. Ogłoszony nabór kandydatów na członków Śląskiej Rady ds. Seniorów to kolejny etap w procesie jej powstawania.

 

Rada ds. Seniorów ma mieć charakter organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego, działającego przy Marszałku Województwa Śląskiego. W jej składzie znajdą się przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujących wszystkie subregiony województwa. Za wybór jej członków odpowiadać będzie Komisja Ekspercka, która oceni kandydatury do Rady.

 

Utworzenie Rady ds. Seniorów stanowi odpowiedź na konsekwencje postępującego starzenia się społeczeństwa, co wymaga zintensyfikowania działań związanych z prowadzeniem regionalnej polityki senioralnej opartej o aktywne starzenie się. W związku z kolejnym etapem konstytuowania się Rady Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa ogłosił dwa nabory kandydatur – do komisji i samej rady. W naborze kandydatur mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zameldowane na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej. Nie można jednocześnie ubiegać się o członkostwo w komisji i samej radzie.

 

W obu przypadkach konieczne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia naboru i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób ubiegających się o udział w pracach Śląskiej Rady ds. Seniorów potrzebne jest też uzyskanie dwóch rekomendacji od instytucji lub osób cieszących się zaufaniem społecznym, zgodnie z przygotowanym wzorem.

 

Praca w Komisji Eksperckiej i Śląskiej Radzie ds. Seniorów będzie miała charakter społeczny.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/ 730 68 96.

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 23 listopada 2015 r.

 

Czym będzie się zajmować Rada?

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej

 

Więcej o Śląskiej Radzie: http://www.seniorzy.slaskie.pl/article/slaska_rada_ds__seniorow/

 

Rusza nabór kandydatur do Śląskiej Rady Seniorów i Komisji Eksperckiej. Termin zgłoszeń upływa 23 listopada 2015r.

 

Ogłoszony nabór kandydatów na członków Śląskiej Rady ds. Seniorów to kolejny etap w procesie jej powstawania.

 

Rada ds. Seniorów ma mieć charakter organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego, działającego przy Marszałku Województwa Śląskiego. W jej składzie znajdą się przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujących wszystkie subregiony województwa. Za wybór jej członków odpowiadać będzie Komisja Ekspercka, która oceni kandydatury do Rady.

Utworzenie Rady ds. Seniorów stanowi odpowiedź na konsekwencje postępującego starzenia się społeczeństwa, co wymaga zintensyfikowania działań związanych z prowadzeniem regionalnej polityki senioralnej opartej o aktywne starzenie się. W związku z kolejnym etapem konstytuowania się Rady Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa ogłosił dwa nabory kandydatur – do komisji i samej rady. W naborze kandydatur mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zameldowane na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej. Nie można jednocześnie ubiegać się o członkostwo w komisji i samej radzie.

W obu przypadkach konieczne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia naboru i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób ubiegających się o udział w pracach Śląskiej Rady ds. Seniorów potrzebne jest też uzyskanie dwóch rekomendacji od instytucji lub osób cieszących się zaufaniem społecznym, zgodnie z przygotowanym wzorem.

Praca w Komisji Eksperckiej i Śląskiej Radzie ds. Seniorów będzie miała charakter społeczny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/ 730 68 96.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 23 listopada 2015 r.

 

Czym będzie się zajmować Rada?

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej

 

Więcej o Śląskiej Radzie: http://www.seniorzy.slaskie.pl/article/slaska_rada_ds__seniorow/