PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16 171819202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku nowej kadencji

Poniedziałek, 16 listopada, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 5 listopada 2015 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w  Dąbrowie Górniczej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było m.in. prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, informacja z przebiegu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, projektów Zarządzeń w sprawie powołania członków komisji konkursowych oraz przyznawania i rozliczania dotacji ze środków gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2016,  prezentacja narzędzia komunikacji elektronicznej przygotowanego dla ciał opiniująco - doradczych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", informacja na temat zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz propozycji nowych wzorów oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady:  Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie „Małolat” , przedstawicielka BOP – Magdalena Mike oraz zaproszeni goście: Adam Jabłoński -  OTTOMA plus Sp.z.o.o, Ewa Fudali-Bondel – Kierownik Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Anna Saltarska-Stachura - Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Marcin Dudek – Zastępca Dyrektora MOPS Dąbrowa Górnicza, Iwona Kapica – kierownik działu ds. Rehabilitacji Społecznej  MOPS Dąbrowa Górnicza, Agnieszka Budzyńska - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" oraz Wojciech Durczok - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST".

 

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" zapoznali zebranych z opracowaną w ramach realizacji projektu Z-dialogowani” w współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji platformą  komunikacji elektronicznej przygotowanego dla ciał opiniująco – doradczych działających przy współudziale podmiotów społecznych.

 

Następnie Adam Jabłoński dokonał prezentacji projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja oraz zapoznał członków Rady z  informacją z przebiegu konsultacji społecznych tego dokumentu. Po wysłuchaniu wystąpienia Pana Jabłońskiego oraz Kierownik BRI – Pani Ewy Fudali -Bondel Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę Uchwała nr 7/RDPPMDG/2015 w  sprawie: zaopiniowania  projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja.

 

W dalszej części spotkania Magdalena Mike, BOP,  przedstawiła zebranym projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2016 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) oraz naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Po zapoznaniu się z informacjami Członkowie Rady w formie Uchwał pozytywnie zaopiniowali oba projekty; podjęli Uchwałę nr 8/RDPPMDG/2015 w sprawie: zaopiniowania projektu Zarządzenia w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2016 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) oraz  Uchwałę nr 9/RDPPMDG/2015 w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Po wysłuchaniu informacji zawartych w Programie spotkania Rady głos zabrali zaproszeni na wniosek RDPPMDG i Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych przedstawiciele MOPS. Marcin Dudek zapoznał zebranych z panującymi w  tutejszym MOPS zasadami dotyczącymi naboru o dofinansowanie do zadania w zakresie „Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki” ze środków PFRON. Następnie Pani Iwona Kapica przekazała informacje dot. systemu rozliczania wniosków. Członkowie Rady dyskutowali nad przedstawionym stanowiskiem, rekomedując: 1/ utworzenie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli podmiotów społecznych i MOPS ds. wypracowania nowych zasad naboru, oceny i rozliczania wniosków z PFRON; 2/ udostępnienie wyników naboru wnioskówna www MOPS oraz 3/ udział przedstawawicieli organizacji pozarządowych w komisji oceny wniosków (Rekomendacja nr 3/RDPPMDG/2015). Zastępca Dyrektora MOPS wyraził gotowość współpracy z III sektorem w w/w zakresie.

 

Następnym punktem spotkania było omówienie zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz propozycji nowych wzorów oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Magdalena Mike, BOP, przedstawiła zebranym informacje, z którymi Członkowie Rady mogli zapoznać się wcześniej w wersji elektronicznej.

 

 

Na zakończenie części merytorycznej spotkania, Piotr Drygała, Kierownik BOP, poinformował zebranych, o zaplanowanym na 24 listopada br. spotkaniu Rady w sprawie elektronicznego systemu naboru ofert konkursowych.

 

W wolnych wnioskach Członkowie Rady zostali poinformowani o bieżącej ofercie Inkubatora, planowanym harmonogramie szkoleń dotacyjnych.

 

Na tym spotkanie zakończono.