PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
0910111213 1415
16171819202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Nabór do komisji konkursowych

Piątek, 13 listopada, 2015, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności

Zgodnie z zarządzeniem Nr 610.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.11.2015 r., rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia należy dostarczyć do 1 grudnia 2015 r.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do następujących z komisji:

 • w obszarze: Kultury i sztuki,
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • w obszarze: Promocji miasta,
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • w obszarze: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
 • w obszarze: Oświaty i wychowania,
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta,
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 • w obszarze: Pomocy Społecznej.

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

 

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu (Załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2015 roku:

 • w Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (p. 327), ul. Graniczna 21,
 • lub Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej, (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej) Al. T. Kościuszki 25.

 

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny. Komisje konkursowe będą pracować w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00. Dla każdej z komisji w zależności od ofert, które wpłyną na konkurs przewiduje się od 1 do 4 posiedzeń.