PoWtŚrCzPtSoNd
01
020304 05060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Udostępnij:

"Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych" - dotacja

Środa, 4 listopada, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych". Oferty można składać do 17 listopada 2015 r.

 

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Programem” jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

 

Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym.

 

Celami szczegółowymi są:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;

5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

 

Priorytety Programu:

1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;

2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);

3. znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;

4. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;

5. udział środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;

6. udział wolontariuszy w realizacji zadania.

 

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17.XI.2015 r. Datą złożenia wniosku jest data:

- osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego

oraz

- wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

 

Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane w systemie AMODIT, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane wnioski przesłane wyłącznie w formie elektronicznej).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs