PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
121314 15161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Środa, 14 października, 2015, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Kandydatury należy zgłaszać do 2 listopada.

 

Działając na podstawie art. 44b oraz art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, po. 721, z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej przez działające na terenie miasta Dąbrowy Górniczej organizacje pozarządowe i fundacje.

 

Zgłoszenie, podpisane przez statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawicieli podmiotu zgłaszającego, powinno zawierać:

 

  1. nazwę fundacji lub organizacji pozarządowej, zgłaszającej, adres jej siedziby,
  2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem zgłoszenia kandydatury,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i jego powołanie w skład Rady oraz przetworzenie danych osobowych.

 

Organizacje pozarządowe i fundacje mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Rady.

 

Pisemne zgłoszenia należy przesyłać na adres: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (stanowisko nr 13 BOI), w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na spotkanie grupy branżowej DFOP ds. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, które odbędzie się 22 października o godzinie 16.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości. Podczas spotkania uczestnicy będą dyskutować na temat kandydatur Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej.