PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708 091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Posiedzenie DFOP

Czwartek, 8 października, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 7 października 2015 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP, CEE „Ziemia i MY”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo „Linia”, Fundacja Godne Życie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, TPDG, TPD, PKPS, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, PTK, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ChSD, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, STKZD, CkiM Dialog, Będzieńskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie „SOMA”, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Fundacja „Wygrajmy Razem” Stowarzyszenie Klub Abstynentów BLOK, Spółdzielnia socjalna GreenGo, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie Pogoria Biega  oraz przedstawicielki Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike i Aleksandra Nadolna.

 

Posiedzenie otworzył Łukasz Kolber, przedstawił zebranym zarówno protokół z poprzedniego spotkania z dnia 1 lipca 2015r., jak i program posiedzenia DFOP oraz zapoznał przedstawicieli organizacji członkowskich  z bieżącą działalnością prezydium.

 

Następnie przewodnicząca RDPPMDG Jadwiga Kowalik zrelacjonowała przebieg posiedzenia Rady Pożytku w dniu 24.09.2015 r.5.10.2015 r.

 

W ramach realizacji następnych punktów spotkania Magdalena Mike, BOP, zaprezentowała sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu.

 

Omawiając realizację Zarządzeń Magdalena Mike, BOP, przedstawiła członkom Forum informację z przebiegu prac nad projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Zapoznała również zebranych z informacją przekazaną przez Naczelnika WZA – Joannę Mizerę w zakresie wydatkowania środków finansowych na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres 01 stycznia -30 września 2015.

 

Po wysłuchaniu informacji DFOP jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zarówno projekt  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (Uchwała nr 4/2015 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 7.10.2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 ), jak i  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (Uchwała nr 5/2015 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 7.10.2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 ).

W kolejnym etapie spotkana Magdalena Mike, BOP, przedstawiła członkom Forum informacje z przebiegu konsultacji oraz prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, jak również sam program. Członkowie DFOP po krótkiej dyskusji, wysłuchaniu relacji ze spotkań branżowych DFOP oraz stanowiska RPP Miasta Dąbrowa Górnicza pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt Programu współpracy na rok 2016 (Uchwała nr 6/2015 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 7.10.2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”).

 

Zgodnie z przyjętym programem zebrani zostali zapoznani z relacją z tegorocznego Festiwalu Ludzi Aktywnych -  Aleksandra Nadolna, BOP oraz bieżącą ofertą Inkubatora.

 

W ostatnim punkcie spotkania nastąpiło omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

W ramach wolnych wniosków Darek Ryczkowski, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, zaprezentowała relację z wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej Panato z Wrocławia, a członkowie DFOP zostali poinformowani o wyjazdowej sesji DFOP i organizowanej przez prezydium Forum imprezie integracyjnej.

 

Na tym obrady zakończono.