PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05 060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Placówki wsparcia dziennego w Dąbrowie Górniczej

Poniedziałek, 5 października, 2015, #NGO, #Aktualności, #Inicjatywy dąbrowskich organizacji

W Dąbrowie Górniczej działa 9 placówek wsparcia dziennego, prowadzonych przez sześć dąbrowskich organizacji pozarządowych. Świetlice środowiskowe to ośrodków użyteczności publicznej, wspierających lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną. Organizują rozmaite zajęcia: sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, wspierają rodziny, które przeżywają kryzys. Placówki współpracują ze szkołami, pomocą społeczną, kuratorami rodzinnymi oraz innymi instytucjami, pomagającymi dzieciom i rodzinie. Świetlice stanowią ważny element wsparcia dla dzieci, których rodziny nie radzą sobie z trudnościami.

 

 

FUNDACJA GODNE ŻYCIE

Fundacja Godne Życie prowadzi 3 placówki w Dąbrowie Górniczej dla dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat. Świetlicowe spotkania odbywają się od poniedziałku - piątku w godzinach od 16.00-20.00 w 3 placówkach w Dąbrowie Górniczej.  

Młodzi mieszańcy Dąbrowy Górniczej mogą spędzić kreatywnie swój wolny czas w jednej ze świetlic Fundacji Godne Życie. W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Gwardii Ludowej 107, tzw. Szenwaldzie przy ul. Prusa 3 oraz tzw. Zielonym Dworku przy ul. Królowej Jadwigi 8, dąbrowska fundacja organizuje dla dzieci i młodzieży ciekawe zajęcia.

Uczęszczające do świetlic dzieci uczą się gry na gitarze, szyć na maszynie oraz uczestniczą w rozwijających twórcze myślenie zajęciach plastycznych.  Tworzą gadżety ozdabiane metodą decoupage, scrapbookingu, malują na tkaninie, szkle, kamieniach to tylko niektóre z propozycji artystycznych. Zapisani do świetlicy mali dąbrowianie liczyć mogą także na pomoc w odrabianiu lekcji, dostęp do Internetu oraz codzienny posiłek.

Spędzony w placówce Fundacji Godne Życie czas to także zabawy ruchowe, taneczne, w tym ćwiczenia rozciągające i capoeira oraz konkursy z nagrodami, jazda na rolkach, interesujące wieczory filmowe, karaoke oraz dyskoteki dla dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach organizowanych przez Fundację Godne Życie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 511-982-448 lub osobisty w świetlicach.

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Polskie Towarzystwo Kulturalne prowadzi w Dąbrowie Górniczej Klub Młodych Zdobywców dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Bezpłatne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Mireckiego 1 (sala 118).

W ofercie zajęć m.in.: decoupage, język angielski, szachy, rękodzieło artystyczne, nauka gry na gitarze, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia manualno-plastyczne, hokej stołowy oraz nowość – aerobik. W Klubie Młodych Zdobywców można liczyć nie tylko na twórczy rozwój, ale także na na pomoc w nauce. Dla uczestników zajęć przewidziany jest również poczęstunek.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z przygotowaniem do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji udzielą wychowawcy w trakcie godzin pracy Klubu lub kierownik pod numerem tel.: 793 443 378.

 

 

STOWARZYSZENIE NOWA NADZIEJA

Świetlica Klubu Rekiny jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Zajęcia na świetlicy odbywają się 5 dni w tygodniu, czasami również w soboty. Świetlica zlokalizowana jest w jednej z największych dzielnic Dąbrowy Górniczej, Ząbkowicach, przy ulicy Sikorskiego, w pobliżu Dworca PKP oraz ruin Huty Szkła Gospodarczego.

Do świetlice uczęszcza około 20 dzieci i młodzieży zamieszkujących Ząbkowice, w szczególności ulicę Sikorskiego. Pracownicy i wolontariusze świetlicy organizują przede wszystkim zajęcia edukacyjne, nastawione na wyrównywanie braków edukacyjnych oraz naukę języka angielskiego. Podopieczni placówki uczestniczą w zajęciach plastycznych, rekreacyjnych, również w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia bierze udział również w zajęciach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Podczas zajęć na świetlicy dzieci otrzymują ciepły posiłek, a także deser. Podopieczni świetlicy uczestniczą również w wizytach w dąbrowskim kinie Helios, a także w zbiórkach żywności organizowanych co roku na terenie spożywczych marketów.

 

 

STOWARZYSZENIE DAR SERCA

Stowarzyszenie Dar Serca od 2008 r. prowadzi świetlicę środowiskową- KRAINA PRZYJAŹNI – ul. Karola  Adamieckiego 12   w Dąbrowie Górniczej.  Jest to  placówką wsparcia dziennego dofinansowaną przez Gminę. Świetlica obejmuje  opieką   około 30  dzieci w wieku 6-16 lat.  W  roku  szkolnym świetlica czynna  jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00, natomiast w ferie zimowe i wakacje prowadzimy atrakcyjne zajęcia i wyjścia w godzinach dopołudniowych. Pomoc świadczona przez placówkę jest bezpłatna.

Podczas zajęć grupowych w formie zabawy i warsztatu dzieci mają okazję do:

  • rozpoznawania i wzmacniania swoich mocnych stron i talentów,
  • rozwijania swoich umiejętności społecznych  w  relacji z grupą rówieśników oraz z dorosłymi (np. rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi emocjami, asertywność),
  • odkrywania i rozwoju swoich zdolności twórczych,
  • nawiązywania i rozwoju trwałych przyjaźni (jako alternatywa dla przynależności do zagrażających grup),
  • spędzania  czasu  w  twórczy,  bezpieczny i aktywny sposób,
  • nadrabiania zaległości szkolnych przy wsparciu wychowawców i wolontariuszy.

Stowarzyszenie podejmuje działania  o charakterze edukacyjno-integracyjnym: np. zabawa karnawałowa, olimpiady sportów niecodziennych, świetlicowy ogródek rozmaitości, wieczór teatralny, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, spotkanie z Mikołajem, wigilia świetlicowa, plenerowe wycieczki integracyjne. Wówczas do udziału zaprasza rodziców, rodzeństwo  wychowanków.

Poprzez codzienne spotkania w świetlicy, aktywny udział dzieci w realizacji zaplanowanych zadań, konsekwentne przestrzeganie zawartego kontraktu wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtuje u nich właściwy stosunek do pracy,  podnosi  poziom kultury osobistej wielu podopiecznych. 

Stowarzyszenie proponuje także pomoc rodzinom podopiecznych poprzez konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci.

 

 

STOWARZYSZENIE WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY "MAŁOLAT"

Świetlica „Małolat’’ jest placówką opiekuńczą typu wsparcia dziennego, prowadzoną przez Stowarzyszenie wsparcia Dzieci i Młodzieży Małolat. Placówka obejmie swoim działaniem dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice. Zajęcia w placówce odbywają się 5 razy w tygodniu przez cztery godziny dziennie od 15.30 do 19.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach. Ponadto  zajęcia odbywają się także  w okresie wakacyjnym  jak i w okresie ferii zimowych w godzinach  od  9.00 do 13.00

Przedmiotem działania świetlicy jest przede wszystkim stworzenie dla dzieci warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, zorganizowanie miejsca, w którym priorytetem będzie poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchanie  jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie wszelkich dotyczących go spraw oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach. W ramach działań świetlicy udzielana jest pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, pomoc w nauce i przy odrabianiu zadań domowych. Świetlica zapewnia także pomoc socjalną w formie dożywiania. Poprzez różnorodność zajęć dzieci i młodzież uczą się organizacji czasu wolnego, są zachęcani do uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, wdrażani są do samodzielności w życiu, kształtowane są u dzieci zachowania prozdrowotne jak i przygotowywane są do pełnienia społecznie pożądanych postaw społecznych.

Więcej informacji na temat działalności świetlicy znajduje się na stronie internetowej www.malolat-dg.jimdo.com jak również na facebooku.

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

W ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej, prowadzi dwie świetlice „Kolorowy Świat” i „Radosny Świat”. Świetlice te aktywizują dzieci i młodzież, rozwijają wyobraźnię i zdolności podopiecznych, kształtują dobre nawyki postawy i zachowania.

Świetlica profilaktyczno-integracyjna „Kolorowy Świat”, działa przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej, wykorzystuje różnorodne formy pracy wychowawców i terapeutów z wychowankami i rodzicami. Są to: gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, sportowe, rozmowy i pogadanki grupowe i indywidualne. Dzieciom i młodzieży udzielana jest pomoc pedagoga i psychologa.

Świetlica socjoterapeutyczna „Radosny Świat” to świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Zajęcia w niej mają na celu szerokie oddziaływanie wychowawcze i edukacyjne na dziecko, a poprzez to kształtowanie jego osobowości oraz rozwijanie zdolności i umiejętności, wspomaganie procesów uczenia oraz efektywnego wykorzystywania wiedzy w życiu codziennym. „Radosny Świat” oferuje wszystkim podopiecznym bogatą ofertę zajęć tematycznych.

Obie świetlice są miejscem pełnym różnorodnych aktywności, organizowanych akcji i wreszcie - spotkań integracyjnych  takich jak: mikołajki, dzień dziecka, dni sportu. Obie świetlice powstały z myślą o integracji, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, ale także dla dzieci z deficytami czy niepełnosprawnościami.