PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
2829 30

Udostępnij:

Konsultujemy Program współpracy!

Wtorek, 29 września, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Drodzy pozarządowy! Zgodnie z Zarządzeniem nr 330.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2015 r. czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy.

 

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2016” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w trybie Uchwały Nr LV/967/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 września 2010 r. Do 8 października można zgłaszać uwagi.

 

Program do pobrania:

w wersji pdf

 

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   29.09.2015
Termin zakończenia konsultacji:   08.10.2015Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
Al. T. Kościuszki 25 , Dąbrowa Górnicza
tel. 668573952
e-mail: inkubator.dg@gmail.com

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike – główny specjalista BOP
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
Al. T. Kościuszki 25 , Dąbrowa Górnicza
tel. 668573952
e-mail: inkubator.dg@gmail.com

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,

 

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2016 przez NGO i wydziały/biura merytoryczne,
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
  • Spotkaniami grupy ds. dotacji 2016,
  • Spotkaniami grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
  • Spotkaniami branżowymi  z naczelnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Opiniować "Program współpracy na rok 2016"  7 października będzie Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz 5 października Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Proces przygotowania Programu współpracy możesz śledzić: