PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
212223 24252627
282930

Udostępnij:

Zwołano Walne DFOP

Środa, 23 września, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych na dzień 7 października 2015r. zwołało Walne Zgromadzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału przedstawicieli organizacji członkowskich do dnia 5.10.2015 r.  pod nr tel. 668573952 lub elektronicznie na adres: inkubator.dg@gmail.com

 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
DĄBROWSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


data: 7.10.2015 r.
miejsce: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, Al. T. Kościuszki, (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej - sala audiowizualna)
I  termin - godzina: 16.00
II termin - godzina: 16.15

1.  Otwarcie obrad - stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 1.07.2015 r.

Członek Prezydium Forum

3. Informacja o bieżącej działalności Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                             

4.  Informacja z przebiegu posiedzenia Rady Pożytku w dniu 24.09.2015 r. i 5.10.2015 r.

Jadwiga Kowalik - Przewodnicząca RDPPMDG

5. Omówienie realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza:

6.  Informacja z przebiegu konsultacji oraz prac na projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Magdalena Mike - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

7.  Informacja ze spotkań branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

Łukasz Kolber – Przewodniczący Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

8.  Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Magdalena Mike - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

9.  Stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jadwiga Kowalik - Przewodnicząca RDPPMDG

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11.  Sprawozdanie z Festiwalu Ludzi Aktywnych 2015

Aleksandra Nadolna - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

12.  Omówienie aktualnej oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości

Magdalena Mike - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM/ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.

13.  Omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.