PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
2122 2324252627
282930

Udostępnij:

Spotkania branżowe zakończone

Wtorek, 22 września, 2015, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności

Skończyliśmy II etap prac nad Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiamy proponowane i priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2016.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 330.2015, 24 lipca upubliczniono wypracowane podczas I etapu prac dokumenty:

1. Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2016 r., z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok,

2. Listy form współpracy na rok 2016,

3. Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 

W dniach 5 - 31 sierpnia w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości odbywały się spotkania grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych:

 

Notatki z obszaru:

Kultury i sztuki oraz promocji miasta,

Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

Oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, a także ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,

Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej.

 

28 sierpnia odbyło się spotkanie z pracownikami merytorycznych Wydziałów/Biur Urzędu Miejskiego, na którym dyskutowano o zasadach i możliwościach realizacji projektów organizacji pozarządowych:

Tabela zbiorcza - projekty przesłane przez ngo - weryfikacja.

 

Następnie propozycje zadań zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz przez merytoryczne Wydziały/Biura Urzędu Miejskiego, zostały przedyskutowane podczas spotkań branżowych  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli magistratu. Zachęcamy do zapoznania się z notatkami z każdego spotkania:

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
zobacz Notatka ze spotkania w dniu 2 września 2015 r.

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
zobacz Notatka ze spotkania w dniu 3 września 2015 r.

Obszar: Oświata i wychowanie
zobacz Notatka ze spotkania w dniu 7 września 2015 r.

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji
zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 8 września 2015 r.

Obszar: Kultura i sztuka Obszar: Promocja miasta
zobacz Notatka ze spotkania w dniu 9 września 2015 r.

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
zobacz Notatka ze spotkania w dniu 10 września 2015 r.

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Obszar: Pomoc społeczna

zobacz Notatka ze spotkania w dniu 14 września 2015 r.

 

Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Udział w nich wzięło 68 osób z 41 organizacji pozarządowych (liczonych jednorazowo).
 

Teraz zbliżamy się do III etapu prac, czyli konsultacji całości projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.