PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
131415 16171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Posiedzenie Prezydium DFOP

Środa, 15 lipca, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 7 lipca 2015 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

Na początku posiedzenia Członkowie Prezydium Forum postanowili o utworzeniu w ramach DFOP pięciu grup branżowych działających całorocznie.  Przewodniczący zaproponował wybranie liderów grup (na pierwszym spotkaniu)  spośród przedstawicieli organizacji nie będących w Prezydium a działających w danej branży. Zdecydowano, że członkowie Prezydium DFOP będą pełnić rolę doradczą w danej grupie chyba, że sami zechcą być jej liderem.  Spotkania grup odbywać się będą w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) 5 sierpnia br. godz. 16:30 - grupa branżowa ds. kultury i sztuki oraz promocji miasta, odpowiedzialny za grupę: Jacek Różycki;

2) 18 sierpnia br. godz. 16:00 - grupa branżowa ds. upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, odpowiedzialny za grupę: Łukasz Kolber;

3) 20 sierpnia br. godz. 16:00 - grupa branżowa ds. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, odpowiedzialna za grupę: Ewa Filus-Oberc;

4) 26 sierpnia br. godz. 16:00 - grupa branżowa ds. oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, a także ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, odpowiedzialna za grupę: Jadwiga Kowalik;

5) 31 sierpnia br. godz. 16.00 - grupa branżowa ds. przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej, odpowiedzialna za grupę: Renata Zaremba.

Następnie członkowie Prezydium Forum omówili kwestie promocji DFOP, postanawiając o zainicjowaniu  prac nad  stworzeniem logotypu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

Członkowie Prezydium Forum poruszyli również zagadnienie integracji członków DFOP, między innymi poprzez organizację imprez i wyjazdów integracyjnych. Przewodniczący Forum zaproponował organizację w pierwszej połowie września br. (w sobotę) w Parku Zielona pikniku dla członków organizacji pozarządowych i ich rodzin.

 

Z kolei poruszono kwestie ułatwienia komunikacji (zamieszczania ogłoszeń, wymiany informacji) pomiędzy członkami DFOP, stwarzając w tym celu odpowiednie narzędzie internetowe.

 

Członkowie Prezydium zdecydowali o zamieszczeniu swych danych kontaktowych, a także protokołów z posiedzeń Prezydium DFOP na stronie internetowej: www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych”.

 

Uzgodniono również o sporządzeniu pism do miejskich instytucji (np. MOPS, MOPT, PKZ, MBP i in.) dotyczącego współpracy DFOP z tymi instytucjami.