PoWtŚrCzPtSoNd
0102 030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Konsultacje Gminnych Programów na rok 2016

Czwartek, 2 lipca, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Mając na uwadze wkład podmiotów społecznych w działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zaprasza do przygotowania projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Szczegóły prac nad dokumentami określa Zarządzenie Nr 359.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

Programy te stanowią kluczowe wytyczne do realizacji wsparcia dla osób uzależnionych, jak również ich otoczenia.

 

Na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w bieżącym roku podmioty społeczne będą nie tylko skonsultować ich treść, lecz również skonstruować zapisy wyżej wymienionych programów.

 

Zachęcamy do czynnego włączenia się w prace nad  opracowaniem dokumentów poprzez przekazanie uwag do obowiązujących w roku 2015 programów, wskazanie propozycji, które powinny znaleźć się w zapisach dotyczących roku 2016 oraz do udziału w konsultacjach projektów dokumentów podczas spotkań.

 

Szczegółowy harmonogram prac:

 

ETAP I – ZBIERANIE DANYCH

 

1.1 Zebranie uwag od organizacji pozarządowych nt. obecnie obowiązujących programów:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 • Termin: do 12 lipca
 • Forma: pisemna,
 • Odpowiedzialny: Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: organizacje pozarządowe zrzeszone w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.

 

1.2 Zebranie uwag i przesłanie do analizy do Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 • Termin: do 15 lipca
 • Forma: SEKAP
 • Odpowiedzialny: Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: organizacje pozarządowe.

 


ETAP II – ANALIZA DANYCH

 

2.1 Analiza zebranych informacji i przygotowanie  projektów programów przez Wydział Zdrowia, Polityki  Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 • Termin: do 12 sierpnia
 • Forma: pisemna oraz elektroniczna,
 • Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 • Przygotowanie informacji: Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

2.2 Przekazanie przez Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej projektów programów do konsultacji

 • Termin: do 12 sierpnia
 • Forma: pisemna oraz elektroniczna,
 • Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 • Przygotowanie informacji: Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

ETAP III – KONSULTACJE

3.1 Upublicznienie wypracowanych dokumentów w celu zbierania uwag od organizacji.

 • Termin: do 17 sierpnia
 • Forma: Informacje na portalach internetowych miasta, zawiadomienia poprzez: pocztę elektroniczną, informację na tablicy ogłoszeń Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości oraz w miarę możliwości informacje w lokalnej prasie. Dyżur pracowników Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

3.2 Przekazanie zebranych uwag do  Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 • Termin: do 24 sierpnia
 • Forma: pisemna oraz elektroniczna,
 • Odpowiedzialny: Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
 • Przygotowanie informacji: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

 

3.3 Prezentacja projektu podczas spotkania branżowego z obszaru ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej.

 • Termin: do 14 września
 • Forma: spotkanie,
 • Odpowiedzialny: Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Udział: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

 

3.4 Zaopiniowanie projektów uchwał: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

 • termin: do 7 października
 • Forma: spotkanie
 • Odpowiedzialny: Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Udział: Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • Przygotowanie informacji: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

 

Aktualnie obowiązujący Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Aktualnie obowiązujący Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.