PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
0809 1011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Kandydaci do Prezydium DFOP i RDPPMDG

Wtorek, 9 czerwca, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych , #Rada Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiamy Państwu sylwetki kandydatów do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego. To spośród nich będziecie Państwo wybierać swojego przedstawiciela 1 lipca podczas Walnego Zebrania DFOP.

 

- Ewa Filus Oberc  jest współzałożycielem, a obecnie Prezesem Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”. Działa w organizacjach pozarządowych od 1986 roku (Polski Związek Łowiecki, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, BCK). Wraz z członkami Stowarzyszenia „SOMA” promuje zdrowy tryb życia wśród osób chorych – stawia na ruch i kulturę.

Od 2011 roku jest członkiem Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Jest osobą kreatywną, solidną, aktywnie uczestnicząca w pracach Rady. Łatwość nawiązywania kontaktów i wysoki stopień empatii sprawiają, że jest bardzo dobrym kandydatem na członka Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”

Organizacja popierająca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego SITPH Oddział Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

 

 

- Kamil Kiernożycki jest współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”. Aktualnie student II roku Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. To były zawodnik młodzieżowego klubu sportowego oraz klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

Jest koordynatorem Klubu Seniora „Złota Jesień” w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z seniorami, promuje działalność klubu i stowarzyszenia, rejestruje wydarzenia klubowe, zajmuje się oprawą muzyczną klubowych imprez okolicznościowych. Prowadzi sprawy administracyjne klubu i stowarzyszenia. Posiada doświadczenia w projektach, akcjach i kampaniach społecznych.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

Organizacja popierająca: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział Wojewódzki, Fundacja „Wygrajmy Razem”

 

 

- Łukasz Kolber z Fundacją Godne Życie związany jest od 2004 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako instruktor informatyki w świetlicy dla dzieci.  Z wykształcenia jest politologiem. W 2005 roku został wybrany na wiceprezesa Fundacji i od tamtej pory jest głównym pomysłodawcą jej projektów oraz działań:

- zrealizował projekty współfinansowane ze środków EFS dla dąbrowskiej młodzieży;

- stworzył Dąbrowskie Poradnie Prawne, z których pomocy rocznie korzysta ponad 500 osób;

- był pomysłodawcą kampanii społecznej „Nie wykluczaj! Pozwól Godnie Żyć!”;

- organizuje festiwale StreetART, EtnoART oraz Olimpiady Sportów Niecodziennych;

- jest inicjatorem zmian jakie zaszły w Miejskim Centrum Informacji.

- był organizatorem Targów Pracy.

Współpracuje z dąbrowskimi organizacjami na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej.

Za swoją działalność został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2012, gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka UNICEF oraz  wyróżnieniem „Miłosierny wśród Potrzebujących” w 2014 roku.

Organizacja zgłaszająca: Fundacja Godne Życie

Organizacja popierająca: Fundacja „Wygrajmy Razem”, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej

 

- Jadwiga Kowalik jest inicjatorką Stowarzyszenia Kobieta Liderem Świata. Ma 47 lat, jest absolwentką Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie oraz szereg szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej.

Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata działa na rzecz aktywizacji kobiet w każdym wieku i każdym aspekcie – stawia zarówno na biznes i przedsiębiorczość, ale również urodę i wygląd kobiet. Aktualnie realizują program dla kobiet w ciąży.

Pełniła w poprzedniej kadencji Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych funkcję Przewodniczącej Rady Pożytku Publicznego oraz wiceprzewodniczącej DFOP. Starała się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków. Jej zainteresowania to prawo rodzinne (jest ławnikiem Sądu Rodzinnego) oraz działalności organizacji pozarządowych. Działa w Stowarzyszeniu Kobieta Liderem Świata oraz Stowarzyszeniu Astmooddech.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata

Organizacja popierająca: Fundacja Godne Życie, Stowarzyszenie „Dar Serca”

 

 

- Alicja Kowalska  współtworzy od 2007 roku Stowaryszenie Civitas, którego również jest Prezesem Zarządu. Od  kilkunastu lat aktywnie działa w sektorze organizacji pozarządowych.

Współtworzyła  Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, wiceprzewodnicząca Rady  Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza I  kadencji i przewodnicząca II kadencji. Aktywnie uczestniczyła  z ramienia organizacji pozarządowych w grupie opracowującej pierwszy  kształt  dąbrowskiego  modelu Budżetu Partycypacyjnego. Uczestniczka warsztatów  wypracowujących  formułę dąbrowskich konsultacji społecznych. Współautorka wielu programów z obszaru edukacji społecznej i obywatelskiej, których ideą jest aktywizacja społeczna, pobudzanie  do inicjowania działań , zamiast wyłącznie  biernego uczestnictwa

Praca z ludźmi to jej pasja. Bardzo lubi pracę z młodzieżą, ale też z seniorami. Szczególnie ceni sobie  zrealizowane projekty międzypokoleniowe, które potwierdziły, że  kiedy cel jest wspólny, wiek jest sprawą drugorzędną, a młodzi i starzy mogą od siebie czerpać nawzajem i świetnie współpracować.

Jej mottem życiowym jest łączyć, a nie dzielić. Uważa, że w dobie otwartych granic, kiedy staliśmy się obywatelami świata, szczególnie istotne jest uwolnienie się od stereotypów dotyczących m.in. religii czy kultury. Z szacunkiem podchodzi do  różnorodności poglądów

Poza pracą jej pasją są podróże. Im dalej, wyżej i trudniej, tym lepiej.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Civitas

Organizacja popierająca: Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON

 

 

- Jarosław Kwieciak to członek założyciel oraz przez dwie kadencje Prezes Stowarzyszenia Pogoria Biega. To znany na terenie miasta społecznik, który dał się poznać jako pełen energii i świeżych pomysłów organizator imprez promujących zdrowy tryb życia. Jest wielokrotnym maratończykiem, byłym triathlonistą – uczestnikiem sztafety pływackiej z wpisem do księgi Guinessa.

W 2010 roku był uczestnikiem sztafety biegowej do Warszawy do Sejmu RP w intencji pozyskania środków na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Jest pomysłodawcą Półmaratonu Dąbrowskiego, a także zabaw biegowych dla najmłodszych – Biegów Przedszkolaka.

To człowiek skromny, pełen pasji i posiadający dar wciągania innych do pracy na rzecz słabszych i potrzebujących pomocy. Wykorzystując ten naturalny dar był w przeszłości inicjatorem i organizatorem wielu imprez o charakterze charytatywnym.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Pogoria Biega

Organizacja popierająca: Centrum Sportów Fight – Boxing – Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

 

- Tomasz Pełka urodzony i zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, członek Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego Aktywna Dąbrowa oraz współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni. Aktywnie działający na rzecz miasta, regionu, społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska, organizuje i współorganizuje wydarzenia sportowe i kulturalne, akcje na rzecz środowiska naturalnego Dąbrowy Górniczej i okolic. Maratończyk, miłośnik, przyrody, fotoamator.

Współorganizator m.in.: Dąbrowa Górnicza Trithlon, Cross Maratonu i Półmaratonu Pustyni Błędowskiej, organizator nieformalnej grupy Sportowa Dąbrowa (wspólne biegi, promocja miasta), członek nieformalnych grup: Dobre Prawo dla Stowarzyszeń, Aktywna Dąbrowa, Ogólnopolski Klub 80 Rowerów, Strefa Maratonu, Tatromaniacy, Sztuka Polska, Kulturalna Polska.

Zawodowo pracownik Sosnowieckiego Centrum Sztuki, obecnie wykonuje pracę specjalisty ds. marketingu, do stycznia 2015 praca na stanowisku specjalisty ds. organizacji imprez, organizator wydarzeń kulturalnych w tym: koncertów, spektakli, imprez multimedialnych, wieczorów  autorskich, odpowiedzialny za PR, informację, kontakty z mediami.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

Organizacja popierająca: Stowarzyszenie Pogoria Biega, Speleoklub Dąbrowa Górnicza

 

- Jacek Różycki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego od 2005 roku. W latach 2005 – 2012 był Prezesem Zarządu, a od 2012 roku jest Sekretarzem Zarządu oraz Przewodniczącym Oddziału PTK w Dąbrowie Górniczej.

Z wykształcenia prawnik, praktyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie zarządzania organizacją pozarządową.

W PTK współrealizator m.in.:

- ośmiu edycji Hope Festiwal – ogólnopolski festiwal wokalny dla młodzieży;

- Klubu Młodych Zdobywców z programem profilaktycznym dla dzieci ze szkół podstawowych;

- Klubu Podróżników, propagującego krajoznawstwo i aktywny styl życia;

- drużyny siatkarskiej dla młodzieży i turniejów sportowych.

W latach 2008 – 2013 Przewodniczący Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz członek Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Aktywny uczestnik wielu spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Wielokrotny członek komisji konkursowych przyznających dotacje organizacjom pozarządowym. Uczestnik kapituły Honorowego Wyróżnienia „Złoty Laur im. Adama Piwowara”, przyznawanego corocznie przez Prezydenta Miasta m.in. organizacjom społecznym za szczególne zasługi dla samorządu Dąbrowy Górniczej.

Organizacja zgłaszająca: Polskie Towarzystwo Kulturalne

Organizacja popierająca: Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej

 

- Bogdan Zandecki jest Prezesem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON. Działa od wielu lat społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Dąbrowa Górnicza. Jego działania wspólnie z członkami organizacji na polu integracji społecznej, wyrównania szans oraz kształtowania postaw aktywnego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, uświadamiają osoby niepełnosprawne, że same mają możliwość wpływania na własną sytuację życiową, jak osoby zdrowe.

W 2013 roku wspólnie z Fundacją Godne Życie utworzył Dąbrowską Spółdzielnię Socjalną VENDO, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne oraz gdzie przygotowywani są oni do wejścia otwarty rynek pracy.

W Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych działa od 2011 roku. W II i III kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Działalności pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Swoją postawą, zaangażowaniem, znajomością problemów osób niepełnosprawnych, otwartością, gwarantuje, że Jego uczestnictwo w Prezydium DFOP winno być pożyteczne.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON

Organizacja popierająca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo LINIA, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział Wojewódzki

 

- Renata Zaremba jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Małolat". Na co dzień pracownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza „Przystań” w Dąbrowie Górniczej, społeczny kurator sądowym oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2013 roku kierownik świetlicy profilaktycznej „Małolat”. Posiada znajomość zagadnień związanych z reintegracją dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych. Na co dzień czynnie współpracuje z placówkami wsparcia dziennego, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorząd.

Cechuje ją konsekwencja w działaniu, innowacyjność w sferze rozwiązywania problemów społecznych oraz zaangażowanie na rzecz środowisk lokalnych. Posiada wiedzę z zakresu polityki społecznej, prawa oświatowego oraz funkcjonowania placówek wsparcia dziennego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocy społecznej.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „MAŁOLAT”

Organizacja popierająca: Stowarzyszenie „DAR SERCA”, Stowarzyszenie „NOWA NADZIEJA”

 

 

W dniu 11 czerwca br. swoją kandydaturę wycofała Marzena Łykowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Wybory do Prezydium DFOP i Rady Pożytku odbywają się na podstawie:

Regulaminu DFOP

Uchwały nr 1/2015

Uchwała nr VII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza