PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
181920 21222324
25262728293031

Udostępnij:

„Otwarta Szkoła” konkurs Ministerstwa

Środa, 20 maja, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najlepsze formy współpracy szkół/ przedszkoli i organizacji pozarządowych pt. „Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych” – VI edycja. Oferty należy składać do 10 czerwca.

 

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem, www.bip.men.gov.pl

 

Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

 

Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

 

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Właściwość osoby podpisującej ofertę jest sprawdzana w oparciu o postanowienia § 2 ust. 10-12 Regulaminu konkursu.

 

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 10 czerwca 2015 r.

 

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla

pocztowego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs