PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
111213 14151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Klub Integracji Społecznej

Środa, 13 maja, 2015, #Aktualności

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest jednym z wielu przyjaznych miejsc dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

 

Realizowanych jest tutaj szereg działań mających na celu reintegracje społeczną i zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem udzielanego przez KIS wsparcia jest włączenie społeczne mieszkańców miasta.

 

Realizowane przez Klub działania mają charakter edukacyjny, psychoprofilaktyczny oraz kulturalny.

 

Charakter organizowanego wsparcia jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do potrzeb uczestników.

 

Prowadzone jest między innymi poradnictwo psychologiczne, zawodowe, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, w tym wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także praca socjalna.

 

Uczestnicy Klubu nabywają kompetencje związane ze zwiększeniem motywacji do zmiany sytuacji życiowej, podstawowych umiejętności dotyczących poruszania się po rynku pracy, uczą się o dostępnych na terenie miasta zasobach, a w ramach edukacji obywatelskiej poznają swoje prawa i obowiązki jako mieszkańców miasta.

 

Mieszkańcy mogą skorzystać z zajęć wspierających aktywność lokalną dotyczących funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w naszym mieście, możliwości składania wniosków i realizacji własnych pomysłów. Takie pomysły przy wsparciu Klubu zostały już zrealizowane w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.

 

Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia organizowane w ramach programu dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  zajęcia komputerowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wsparcie o charakterze zawodowym w formie pomocy doradcy zawodowego i programu prac społecznie użytecznych.

 

Dla osób poszukujących doświadczenia zawodowego i przyjaznych kontaktów Klub Integracji Społecznej przygotował ofertę wolontariatu. Ta forma aktywizacji zawodowej ma na celu przełamywanie barier, nawiązywanie nowych kontaktów, zdobywanie nowych doświadczeń, a w konsekwencji rozwój osobisty i zawodowy.

 

KIS w Dąbrowie Górniczej działa nieprzerwanie od 2009 roku i służy wsparciem oraz pomocą wszystkim tym, którzy są gotowi ją przyjąć.