PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
111213 14151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Konkursy w Programie Erasmus +

Środa, 13 maja, 2015, #Aktualności

Przygotujcie się na konkursy w Programie Erasmus+, których terminy upływają we wrześniu i październiku 2015 r. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z dat.

 

Akcja 1

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.

Program Erasmus+ umożliwia rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą. Daje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach programu wspierane są: szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże. W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
 

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.

W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.
Partnerstwa strategiczne są otwarte dla wszelkich rodzajów organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w odniesieniu do różnych dziedzin (np. organy lokalne i regionalne, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji,, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne). W zależności od priorytetu określonego w projekcie w partnerstwach strategicznych powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie rezultatów projektu, które są znaczące i charakteryzują się wysoką jakością.

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 2 września 2015 r.

Projekty z zakresu budowania potencjału są transnarodowymi projektami współpracy, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie młodzieży w krajach uczestniczących w programie i krajach partnerskich. Mogą one również angażować organizacje prowadzące działalność w dziedzinach kształcenia i szkolenia oraz w innych sektorach społeczno-ekonomicznych.
 

Akcja 3

Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.

Akcja ta promuje czynny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach usystematyzowanego dialogu oraz odnowionych ram politycznych w odniesieniu do młodzieży. Usystematyzowany dialog jest określeniem używanym w odniesieniu do rozmów między osobami młodymi i decydentami do spraw młodzieży, których celem jest uzyskanie wyników użytecznych w kształtowaniu polityki. Debata koncentruje się na priorytetach i terminach, a w jej ramach przewiduje się organizację wydarzeń,
podczas których osoby młode omawiają między sobą uzgodnione tematy, a także z decydentami, ekspertami zajmującymi się kwestiami związanymi z młodzieżą oraz przedstawicielami organów publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży.


Przewodnik po Programie Erasmus+ w języku polskim

Strona Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+