PoWtŚrCzPtSoNd
010203
0405060708 0910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Warsztat Terapii Zajęciowej "Otwarte Serca"

Piątek, 8 maja, 2015, #NGO, #Aktualności, #Inicjatywy dąbrowskich organizacji

Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” jest placówką prowadząca rehabilitację zawodową i społeczną  dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby będące uczestnikami, to osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, posiadające orzeczone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazanie do udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

 

Celem prowadzonej rehabilitacji jest włączenie osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy życia społecznego i  zawodowego, by mogła się czuć użytecznym i wartościowym członkiem społeczności oraz korzystać ze wszystkich dóbr przez nią wytwarzanych. Z dniem 1 kwietnia 2014 r, nastąpiła zmiana liczby miejsc dostępnych dla uczestników placówki z 54 do 60 i utworzona została pracownia aktywizacji zawodowej II.

 

Zajęcia w WTZ odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od 8.00 do 15.00 lub doraźnie w innych godzinach lub dniach, jeśli zachodzi taka potrzeba organizacyjna. Uczestnicy, w zależności od możliwości, dojeżdżają samodzielnie, są dowożeniu busem WTZ lub też są przywożeni przez rodziców/opiekunów. Z początkiem 2014 roku zakupiony został samochód do przewozu uczestników WTZ w ramach  dostępnego  „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, którego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych finansujący zakup w 60 %, pozostałą kwotę wniosło Stowarzyszenie Otwarte Serca – organizator WTZ. Czas trwania terapii: Uczestnictwo w zajęciach terapii zajęciowej w WTZ uzależnione jest od stopnia opanowania przez osobę niepełnosprawną umiejętności życiowych, a przede wszystkim wypracowania możliwości podjęcia  pracy na rynku pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. W placówce działa 10 pracowni zajęciowych tematycznych: aktywizacji zawodowej I i aktywizacji zawodowej II, ceramiczna, gospodarstwa domowego, konserwatorska z elementami metaloplastyki, informatyczna, malarstwa, grafiki i witrażu; szycia, haftu i makramy; tkacka, ogrodniczo techniczna. Wsparcia terapeutycznego udzielają również psycholog, pedagog, rehabilitant.

 

Dominującą  grupą podopiecznych WTZ to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, i jak wynika z badań, są to osoby najbardziej wykluczone i najsilniej stygmatyzowane wśród  ogółu osób z niepełnosprawnością. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska zalicza się stereotypy i mity dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, które niekorzystnie wpływają na postawy społeczne, relacje i sposób traktowania osób z tą  niepełnosprawnością. W działaniach realizowanych w placówce WTZ staramy się przełamywać te stereotypy poprzez oddziaływania na uczestników, ich rodziny, potencjalnych pracodawców i wszelkie otoczenie społeczne.

 

Ostanie miesiące w placówce to intensywne działania nastawione na integrację ze środowiskiem: uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, sportowych  oraz szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa: udział w targach pracy, konferencjach na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych czy praktyki aktywizujące zawodowo które dają wymierne korzyści w postaci uczenia się sposobu pracy w określonym zakładzie pracy. Dla równowagi z pracą zawodową  i wpisując się obecny trend zdrowego stylu życia w WTZ-cie organizowane są dodatkowo zajęcia z nordic walkingu czy też wypady rowerowe, piesze wycieczki po okolicy.

 

Aktualnie WTZ przygotowuje się do dwóch, ważnych dla wydarzeń artystycznych: do udziału w prestiżowym Festiwalu Art Naif w Galerii Szyb Wilson w Katowicach Nikiszowcu – który, jak mówią sami organizatorzy, „powstał po to, by radość płynącą ze sztuki naiwnej mogło co roku odkrywać coraz więcej osób”. W festiwalu bierzemy udział od 2009 roku i jest dla nas ogromnym wyróżnieniem otrzymanie od Organizatora festiwalu kolejnego zaproszenia do udziału w tej imprezie. W tym roku motywem przewodnim prezentowanych prac artystycznych są Barwy Skandynawii. Drugim wyzwaniem jest organizowany corocznie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogólnopolski konkurs plastyczny. Prace podopiecznych placówki zostały już kilkakrotnie docenione przez jury tego konkursu: w  roku ubiegłym wyróżnienie, a w latach ubiegłych m.in.  I miejsce w 2004 i w 2012 roku.

 

Ponadto w ramach zajęć w placówce prowadzone są także różnego rodzaju wykłady, prelekcje, mające na celu właściwe kształtowanie postaw zawodowych i obywatelskich, jak np. zajęcia z komunikacji interpersonalnej w tym zastosowanie savoir vivre  w życiu codziennym i zawodowym,  W ostatnich dniach (środa, 6 maja)  miało miejsce spotkanie z dąbrowską policją, podczas którego dzielnicowi informowali o swojej pracy, demonstrowali sprzęt policyjny.

 

Przy realizacji pomysłów oraz codziennej działalności warsztat współpracuje  z innymi  stowarzyszeniami z terenu Dąbrowy Górniczej  jak  np. Fundacją Godne Życie, Fundacją Wygrajmy Razem, Dąbrowskim Stowarzyszeniem Rodzin w Kryzysie czy tez sosnowieckim Stowarzyszeniem Wulkan.